Đảng, đoàn thể

Huyện ủy Thanh Trì tổ chức giao ban Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố quý I năm 2019
Ngày đăng 10/04/2019 | 09:39  | View count: 4274

Chiều ngày 09 tháng 4 năm 2019, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức giao ban Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố quý I năm 2019 tại 4 cụm trên địa bàn huyện Thanh Trì

              Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chương trình công tác năm 2019 của Huyện ủy Thanh Trì. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố quý I/2019 tại 4 cụm. Cụm 1 tổ chức giao ban tại Hội trường UBND xã Tam Hiệp (gồm 4 đơn vị: xã Tam Hiệp, Thanh Liệt, Tân Triều, Thị trấn Văn Điển). Cụm 2 tổ chức tại Hội trường UBND xã Duyên Hà (gồm 4 xã: Vạn Phúc, Đông Mỹ, Yên Mỹ, Duyên Hà). Cụm 3 tổ chức tại Hội trường UBND xã Hữu Hòa (gồm 4 xã: Hữu Hòa, Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai, Đại Áng). Cụm 4 tổ chức giao ban tại Hội trường UBND xã Ngọc Hồi (gồm 4 xã: Ngọc Hồi, Liên Ninh, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp).

      

           Tham dự Hội nghị tại các Cụm có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; (đồng chí UVBTV Huyện ủy phụ trách cụm chủ trì Hội nghị); Các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn; Các đồng chí Trưởng, phó các ban Đảng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Văn phòng Huyện uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các phòng, ban cơ quan Công an huyện; Cán bộ, chuyên viên các ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy; Các đồng chí đại diện một số phòng ban thuộc UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn; Các đồng chí Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố.

            Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng Quý I năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm năm 2019 của huyện và Thông báo trả lời ý kiến tại Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố quý IV/2018.

           

            Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung sôi nổi thảo luận, trao đổi một số vấn đề cụ thể sau:

- Những hạn chế, tồn tại quý I, phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2019, trọng tâm là phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự văn minh đô thị, công  tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và dịch tả lợn Châu Phi.

+  Việc phát hiện và giải quyết các vấn đề có tiềm ẩn phức tạp về an ninh nông thôn, thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện thành quận vào năm 2020.

+ Việc quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Một số giải pháp nhằm xây dựng chi bộ đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

          Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm chủ trì Hội nghị đã ghi nhận những phản ánh, những ý kiến kiến nghị của các đồng chí bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tại cơ sở để kịp thời nắm bắt và tiếp thu xem xét và có hướng giải quyết kịp thời, tránh gây bức xúc, để lại dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời đề nghị các đồng chí Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố cần nắm rõ những Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng để tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các thôn, các tổ dân phố. Các chi bộ đảng cơ sở sẽ tiếp tục sát cánh cùng với Đảng bộ và Chính quyền các xã, thị trấn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương trong 9 tháng cuối năm 2019, với một số nhiệm vụ cụ thể sau:

                1. Phối hợp tập trung quyết liệt, tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đẩy mạnh các giải pháp hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nhiệm vụ chính trị năm 2019; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết trọng tâm, chuyên đề của các cấp. Chủ động công tác chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025, trước hết là việc rà soát, đánh giá cán bộ và thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đảm bảo chất lượng, khách quan; thực hiện hiệu quả chủ đề Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị,...

              2. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm chắc và định hướng tốt dư luận, nhất là ở những địa bàn tiềm ẩn phức tạp, nhạy cảm. Tổ chức trang trí, tuyên truyền thực hiện  các Chỉ thị, Nghị quyết; các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,...

             3. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, nhất là cơ sở; củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư; triển khai Đề án “Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố”, Đề án “Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là đảng viên”. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6,7 (khóa XII) gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TW, Quyết định 3814-QĐ/TU. Chỉ đạo, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết các vấn đề tiềm ẩn phức tạp theo tinh thần Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy.

            4. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; chuẩn bị công tác hạ tầng đô thị, xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện Thanh Trì thành quận sau khi được Thành phố phê duyệt. Tập trung hoàn thành chỉ tiêu thu chi ngân sách; huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế.....

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Chú trọng kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là các loại hình mới; thực hiện tốt công tác tôn giáo. Tiếp tục củng cố, xây dựng đoàn thể vững mạnh./.

 

                                                                           Hoàng Thị Thu Thủy – Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì