Đảng, đoàn thể

Các Chi, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp- Hành chính sự nghiệp học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019
Ngày đăng 25/02/2019 | 14:53  | View count: 4433

Sáng ngày 25/02/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên khối Doanh nghiệp - Hành chính sự nghiệp không có điều kiện tổ chức riêng.

          Dự và làm báo cáo viên cho Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã quán triệt, truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019, cụ thể như sau:

          - Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của Nhân dân. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân và đánh giá cao vai trò của nhân dân; ý thức tôn trọng nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của nhân dân. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân. Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh vẫn quan tâm “đầu tiên là công việc đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

          Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người. Ý thức tôn trọng nhân dân ở khía cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao nhân dân. Tôn trọng nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì vậy, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân.

          Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trong Nhân dân xuất phát một cách tự nhiên từ nhân cách, cuộc đời, cái tâm, cái đức vì nước, vì dân của Người. Phát huy dân chủ xuất phát từ chỗ tôn trọng Nhân dân, đề cao vai trò, vị trí của Nhân dân.

           Về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ của Nhân dân và chăm lo đời sống của Nhân dân, Hồ Chí Minh đã hóa thân một cách toàn vẹn và trọn vẹn vào Nhân dân. Tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực này chỉ dẫn chúng ta học tập và làm theo Người để lãnh đạo và tổ chức Nhân dân thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” hiện nay.

        Quang cảnh lớp học

     

       Tại Hội nghị, đồng chí báo cáo viên cũng nhấn mạnh và đề nghị các Chi, Đảng bộ và các học viên tại lớp học cần tiếp thu và triển khai chuyên đề học tập năm nay. Mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân theo hướng dẫn tại Công văn số 2952-CV/BTCTW, ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương. Đặc biệt, là việc thực hiện quy định của Ban Thường vụ Thành ủy, Huyện ủy về trách nhiệm của người đứng đầu./.

                                                              Hoàng Thị Thu Thủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy