Đảng, đoàn thể

MTTQ huyện Thanh Trì ký kết chương trình phối hợp công tác với các phòng, ban, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2019
Ngày đăng 29/01/2019 | 17:46  | View count: 3673

Sáng ngày 29/01, tại hội trường huyện ủy Thanh Trì, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các phòng ban, ngành của huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá chương trình phối hợp công tác năm 2018 và ký kết chương trình phối hợp công tác với các phòng, ban ngành, đoàn thể năm 2019.

     Tham dự hội nghị các đại biểu: đ/c Trần Văn Khương -  TUV, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; Trình Thị Kim Loan- UVTV, Trưởng ban dân vận Huyện ủy; Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch ủy ban MTTQ; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban tuyên giáo huyện ủy, phòng Tư pháp, phòng thanh tra nhà nước, Viện kiểm sát nhân dân huyện và TT UBMTTQ các xã, thị trấn.

 

 

Đ/c Nguyễn huy Chương - UVTV, chủ tịch UBMTTQ và lãnh đạo các đoàn thể huyện Thanh Trì ký kết chương trình phối hợp năm 2019

      Năm 2018, bên cạnh các nội dung trong chương trình phối hợp công tác giữa HĐND,UBND, UBMTTQ huyện, công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị  - xã hội, MTTQ với Ban tuyên giáo huyện ủy, phòng Tư pháp, Thanh Tra nhà nước,Viện Kiểm sát của huyện Thanh Trì đã đạt được nhiều kết quả  như: Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh', gắn với thực hiện chủ đề năm “ Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động; phối hợp thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, Chính quyền theo quyết định số 217,218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)...

     MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tổ chức 34 hội nghị phản biện, 33 hội nghị đối thoại và tiếp thu 469 ý kiến. Vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tỷ lệ người quá cố thực hiện hoả táng đạt 63,5%; 89,7% gia đình đạt gia đình văn hoá, 84,5% thôn, tổ dân phố văn hoá. Quan tâm, chăm lo giải quyết cho đoàn viên, hội viên vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho người lao động. Củng cố, kiện toàn công tác tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên, đã kết nạp được 3.328 đoàn viên, hội viên mới; thành lập mới 18 tổ chức cơ sở mới. Hỗ trợ xây 52 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 2 tỷ 149 triệu đồng, vận động ủng hộ quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam” được gần 700 triệu đồng.

       Phối hợp giám sát việc giải quyết đơn thư­ khiếu nại, tố cáo, tham gia trực tiếp dân,   nhận 115 đơn thư đã giải quyết xong 95 đơn đạt tỷ lệ 82,6%. Thực hiện xây dựng tổ hòa giải “5 tốt”, củng cố kiện toàn các tổ hoà giải hiện có 119 tổ hoà giải với 791 hoà giải viên. Năm 2018 giải 184/230 vụ việc, đạt tỷ lệ 80%. góp phần giải quyết các vụ việc mâu thuẫn từ cơ sở giảm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Phối hợp tham gia kiểm sát, giám sát trong hoạt động tố tụng hình sự trong công tác kiểm sát việc bắt tạm giữ tạm giam, tạm giữ tại công an huyện, tham gia giám sát trực tiếp tại một số xã về công tác thi hành án hình sự, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm  trên địa bàn huyện.

Đ/c Nguyễn Huy Chương - UVTV, chủ tịch UBMTTQ huyện và lãnh đạo các phòng, ban, Viện kiểm sát nhân dân huyện ký kết chương trình phối hợp năm 2019

     Phát biểu tại hội nghị đồng chí  Bí thư huyện ủy Trần Văn Khương, đã biểu dương ghi nhận kết quả phối hợp đã đạt được trong năm 2018 và yêu cầu trên cơ sở chương trình công tác giữa thường trực HĐND - UBND -UBMTTQ huyện đã ký kết ngày năm 2019 và các nội dung được thống nhất giữa Ủy ban MTTQ với Ban tuyên giáo huyện ủy, phòng Tư pháp, Thanh Tra nhà nước,Viện Kiểm sát và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, từng đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp thực hiện có hiệu quả, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần vào hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng của huyện năm 2019, hoàn thiện các tiêu chí  phấn đấu huyện Thanh Trì lên Quận trong tương lai gần./.

 

 

Nguyễn Thị Thắm - Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì