Đảng, đoàn thể

BCH Đảng bộ huyện Thanh Trì : Hội nghị lần thứ 17
Ngày đăng 13/12/2018 | 08:44  | View count: 3843

Ngày 11/12/2018, BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII tổ chức Hội nghị lần thứ 17. Đồng chí Trần Văn Khương – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương- Uỷ viên Ban thường vụ Thành ủy - Trưởng ban dân vận Thành ủy ; Phạm Huy giáp- Phó Chủ nhiệm UBKT Thành Uỷ ; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Bí thư các chi bộ trực thuộc huyện ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua báo cáo công tác xây dựng Đảng; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Năm 2018, Đảng bộ huyện Thanh Trì đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng với tinh thần quyết tâm chính trị cao, tiến độ khẩn trương, bám sát sự chỉ đạo của TW, Thành ủy , giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất , phát sinh.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh thực hiện Chương trình 01 của Thành ủy và Huyện ủy ; 100% các cấp ủy nghiêm túc đưa vào NQ hàng tháng, hàng quý nội dung lãnh đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Chủ động xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả 2 đề án, 3 chuyên đề vụ thể hoá các NQ, chương trình công tác của Thành ủy .

Tổ chức khảo sát, nắm tình hình hoàn thành chuyên đề nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; rà soát, sắp xếp lại, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với mới hình sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức Đảng, đoàn thể. Trong năm 2018, phát triển 5 tổ chức Đảng và 30 đảng viên mới, đạt 120% chỉ tiêu giao.

Thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ theo Đề án đổi mới ; tổ chức 80/71 lớp đào tạo, bồi dưỡng với trên 13.900 học viên , đạt 148%; duy trì 1 lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính; cử 46 cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; mở 5 lớp chuyên đề bồi dưỡng , cập nhật kiến thức mới đối với 1.061 lượt học viên là cân bộ chủ chốt Huyện và bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo

Lãnh đạo UBND huyện và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đạt kết quả quan trọng. Hoang thành 17/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế được HĐND huyện giao. Trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng gia trị sản xuất đạt 7.486,3 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2017; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao, ước thực hiện 1.850 tỷ đồng, đạt 106% so với dự toán Thành phố và HĐND huyện giao. Các đề án phát triển kinh tế , các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung tiếp tục phát huy hiệu quả. NTM tiếp tục được duy trì , nâng cao các tiêu chí, gắn với quyết liệt triển khai các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự, văn minh đô thị. Quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm.

Cũng tại kỳ họp, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì tiến hành  thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng, trong đó có dự thảo Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo”.         

Từ năm 2016 đến nay, huyện Thanh Trì có 105 dự án phải thu hồi đất, nhưng mới có 40 dự án hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Công tác này vẫn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án, kể cả dự án trọng điểm của thành phố còn chậm. Tình trạng khiếu nại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng vẫn diễn biến phức tạp... Do đó với việc ban hành nghị quyết chuyên đề, Huyện ủy Thanh Trì mong muốn nâng cao ý thức, trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các cấp, các ngành; phấn đấu bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của trung ương và thành phố trên địa bàn; hạn chế các vụ việc khiếu kiện, không để phát sinh điểm nóng...

Năm 2019, Thanh Trì  tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXIII và Đảng bộ Thành phố Hà Nội khoá XVI. Triển khai tích cực, đồng bộ các đề án , chuyên đề, giải pháp, phấn đầu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu NQ Đại hội , các chương trình công tác toàn khoá của Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Đặc biệt  trong quý I/ 2019, cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đảng- Mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019; kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tổ chức đánh giá, kiểm điểm công tác  lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018. Chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam huyện và cơ sở.Tập trung sản xuất vụ đông xuân, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường. Triển khai công tác chuẩn bị, chăm lo, phục vụ nhân dân đón tết Kỷ Hợi vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Quan tâm các đối tượng, gia đình chính sách, người có công, các đối tượng các hội...đảm bảo mỗi người , mỗi gia đình đều vui tết cổ truyền dân tộc. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt tuyển quân, giao quân năm 2019.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT