Đảng, đoàn thể

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức kiểm tra công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2018
Ngày đăng 23/11/2018 | 13:45  | View count: 13733

Sáng ngày 21/11/2018, Đoàn Kiểm tra công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy về kiểm tra công tác tuyên giáo năm 2018 trên địa bàn huyện Thanh Trì.

            Đoàn kiểm tra gồm có đồng chí Phạm Thanh Học, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn; tham gia Đoàn có các đồng chí là trưởng, phó một số phòng của Ban Tuyên giáo Thành phố. Dự tiếp Đoàn kiểm tra có đồng chí Trần Văn Khương - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phùng Xuân Trường - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Phạm Thị  Thu Huyền - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí là lãnh đạo một số phòng, ban có liên quan.

           Năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu 10 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết số 15/2008/QH12, ngày 29/5/2008 của Quốc hội (khóa XII) về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội; là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII; thực hiện chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; tình hình kinh tế của đất nước, Thủ đô và huyện ổn định, có bước tăng trưởng khá; an sinh xã hội được giữ vững; sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Thành phố và huyện trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị; thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII); Kỳ họp Quốc hội thứ 5, 6 (khóa XIV) có những điểm nhấn đặc biệt quan trọng: Bầu Chủ tịch nước, lấy phiếu tín nhiệm, phê chuẩn hiệp định CPTPP, xem xét thông qua, cho ý kiến về nhiều dự án Luật quan trọng. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã có một bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

         Huyện đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của Thủ đô, đất nước. Triển khai tổ chức 68 hội nghị Học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; học tập Chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2018; sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo; Hội nghị báo cáo viên; giao ban dư luận xã hội; giao ban công tác Khoa giáo; tập huấn công tác Tuyên giáo; Câu lạc bộ hưu trí; tuyên truyền chính sách, Pháp luật; bồi dưỡng chính trị hè cho ngành giáo dục. Việc triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới đã được quan tâm triển khai thực hiện, trong đó trang thông tin điện tử của huyện đã tích cực đăng tải các tin, bài; Đội ngũ báo cáo viên của huyện được điều chỉnh, bổ sung, kiện toàn, đảm bảo hoạt động theo đúng Quy chế.

           Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền của huyện trong thời gian tới cần: Tiếp tục tập trung lãnh đạo việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước một cách thường xuyên, liên tục; chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện; tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng của địa phương; Quan tâm nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của huyện.

Hoàng Thị Thu Thủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy  Thanh Trì