Đảng, đoàn thể

Thanh Trì tọa đàm “Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp huyện Thanh Trì” thực hiện quyết định 217,218 của Bộ chính trị(khóa XI)
Ngày đăng 30/10/2018 | 07:42  | View count: 11345

Sáng ngày 26/10/2018, tại hội trường UBND xã Vĩnh Quỳnh, Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị tọa đàm “Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp huyện Thanh Trì” thực hiện quyết định 217,218 của Bộ chính trị(khóa XI). Tham dự hội nghị có các đại biểu: Đại diện Ban dân chủ - pháp luật Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, đ/c Trình Thị Kim Loan - UVBTV, Trưởng ban Dân vận; Nguyễn Huy Chương - UVBTV, Chủ tịch UB MTTQ huyện Thanh Trì, đại diện lãnh đạo các phòng ban, ngành đoàn thể, lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ các xã, thị trấn, trưởng ban công tác Mặt trận.

     Trong những năm qua, MTTQ các cấp trong huyện đã tích cực triển khai thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, duy trì tốt hoạt động của Ban tư vấn dân chủ pháp luật và Ban tư vấn văn hoá - xã hội, xây dựng và triển khai chuyên đề “Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp huyện Thanh Trì”.

     Với phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, MTTQ các cấp trong huyện đã lựa chọn giám sát các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, sát với tình hình của huyện và cơ sở. Từ khi triển khai đến nay, MTTQ các cấp đã trực tiếp chủ trì tổ chức 87 cuộc giám sát độc lập và 359 cuộc phối hợp giám sát với HĐND và các ban, ngành đoàn thể huyện, tổ chức 157 hội nghị phản biện xã hội,. Hàng năm các ban công tác Mặt trận đã tổ chức giám sát nhận xét góp ý kiến cho hàng nghìn cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại nơi cư trú.

     Với 147 thành viên, từ năm 2014 đến nay, Ban TTND đã tham gia giám sát 828 vụ việc, phát hiện 165 vụ việc có sai phạm, kiến nghị các cấp chính quyền xử lý 156 vụ việc, đã giải quyết 142 vụ việc đạt 91%, kiến nghị với chính quyền thu hồi 7.854 m2 đất. Thực hiện tốt công tác phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân không để đơn thư tồn đọng. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức giám sát 394 công trình, dự án trên địa bàn. Qua giám sát, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, thị trấn phát hiện trên 41 vụ việc công trình có vi phạm. 

 

     Với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp huyện Thanh Trì  trong thực hiện quyết định 217,218 của Bộ chính trị, trong quá trình chuẩn bị hội nghị toạ đàm, Ban thường trực ủy ban MTTQ huyện đã nhận được 21 bài tham luận góp ý và tại hội nghị có 10 ý kiến phát biểu tham luận khẳng định kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân, thuận lợi, khó khăn hạn chế và chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện tại cơ sở, của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở trong công tác giám sát, phản biện, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó có sự kết hợp chặt chẽ giữa nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp, tổng hợp ý kiến khách quan, trung thực, đầy đủ, đảm bảo các căn cứ pháp lý và thực tiễn; giám sát việc tiếp thu sau giám sát, phản biện của các cấp ủy, chính quyền các cấp,…

     Thay mặt chủ tọa hội nghị đ/c Nguyễn Huy Chương – UVBTV, chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đã tiếp thu tổng hợp ghi nhận nhiều cách làm hay, những giải pháp có hiệu quả, những kinh nghiệm chia sẻ của các đơn vị và thống nhất đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

     Qua Hội nghị tọa đàm đã giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận trên địa bàn Huyện Thanh Trì có thêm kiến thức và kinh nghiệm trong việc trực tiếp thực hiện và vận động thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị(khóa XI), từ đó có nhiều đóng góp hơn nữa trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn, phức tạp tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương/.

Nguyễn Thị Thắm - Ủy ban MTTQ huyện