Đảng, đoàn thể

Hội CCB huyện tập huấn nghiệp vụ đợt 2 năm 2018
Ngày đăng 29/10/2018 | 13:27  | View count: 11249

Ngày 23/10, Hội CCB huyện tổ chức khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội đợt 2 năm 2018.

Dự và phát biểu tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội, đồng chí Trình Thị Kim Loan – UVBTV – Trưởng ban dân vận huyện ủy nhấn mạnh: Những chuyên đề trong đợt bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội CCB rất quan trọng, gắn với thực tiễn, cán bộ Hội CCB từ huyện đến cơ sở từ đó tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”: Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trong thời gian 2 ngày 23 và 24/10, trên 180 học viên là cán bội Hội CCB các huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được tiếp thu, nghiên cứu, thảo luận những chuyên đề về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022; công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật của Hội CCB Việt Nam; một số nội dung cơ bản về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội. Hướng dẫn thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội và quy định của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát, công tác tổ chức của Hội CCB cơ sở, xây dựng hội trong sạch vững mạnh và các quy định mới của Trung ương, của Thành phố; Công tác dư luận xã hội, đoàn kết, vận động CCB phát huy vai trò tiền phong gương mẫu...  

Ông Đỗ Văn Ninh – Hội CCB xã Tam Hiệp trao đổi: Hằng năm, Hội CCB huyện Thanh Trì tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ như thế này là rất cần thiết, những kiến thức được lựa chọn trong các đợt tập huấn rất sát thực, chúng tôi áp dụng vào thực tiễn chăm lo giáo dục xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin cho cán bộ, hội viên, nhiều hội viên đã bày tỏ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết góp phần định hướng công tác chính trị tư tưởng, ngăn chặn các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch một cách hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện, từ đó tiếng nói của CCB luôn được người dân tôn trọng, lắng nghe.

Thông qua tập huấn nhằm giúp cán bộ CCB trên địa bàn nâng cao trách nhiệm, năng lực, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ hội cơ sở. Trên cơ sở đó, vận dụng vào thực tiễn, tổ chức các hoạt động của Hội tại địa phương, nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua do Hội CCB các cấp phát động, góp phần xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh./.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT