Đảng, đoàn thể

Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì duyệt nội dung Chương trình Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Thanh Liệt (nhiệm kỳ 2019-2024)
Ngày đăng 27/09/2018 | 18:01  | View count: 3046

Chiều 24/9, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức duyệt dự thảo Báo cáo chính trị, chương trình hành động và nội dung, chương trình Đại hội MTTQ Việt Nam xã Thanh Liệt(nhiệm kỳ 2019-2024). Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVTV, chủ tịch UBMTTQ huyện Thanh Trì cùng dự có các đồng chí trong Ban thường trực UBMTTQ huyện, Ban thường vụ cấp ủy, ban thường trực UBMTTQ xã Thanh Liệt.

     Xã Thanh Liệt có 9 Ban công tác mặt trận, ngày 31/8 thôn Thượng đã tổ chức hội nghị điểm Ban công tác Mặt trận nhằm quán triệt các văn bản Thông tri, Chỉ thị của Đảng, kế hoạch Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019- 2024 của ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Liệt, đến nay 100% Ban CTMT trên địa bàn xã đã tổ chức thành công các nội dung, chương trình Hội nghị Ban công tác mặt trận tại thôn, tổ dân phố, và hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam xã Thanh Liệt nhiệm kỳ 2019-2024 .

Đ/c Nguyễn Huy Chương – UVTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện Thanh Trì phát biểu tại hội nghị

      Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện biểu dương Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Liệt( là đơn vị làm điểm Đại hội MTTQ cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024) đã tham mưu với cấp ủy thực hiện tốt các bước qui trình về công tác Đại hội, bám sát kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo Đại Hội MTTQ Việt Nam các cấp, chủ động xây dựng kế hoạch, xây dựng Báo cáo chính trị, chương trình hành động cho nhiệm kỳ tiếp theo.

     Đồng chí đề nghị trong thời gian tiếp theo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Liệt tiếp tục tuyên truyền về đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhân thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố kiện toàn bộ máy, cán bộ. Các Ban công tác Mặt trận tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các mô hình, công trình, phần việc đã đăng ký thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đề nghị Ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Liệt tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý vào các văn bản trình Đại hội và xây dựng kịch bản chi tiết điều hành Đại Hội  để MTTQ các xã, thị trấn đến học tập, rút kinh nghiệm. Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Thanh Liệt dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 10/10/2018./.

 

                                                                                                                                Nguyễn Thị Thắm - Ủy ban MTTQ huyện