Đảng, đoàn thể

Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Phòng Giáo dục và đào tạo và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai mạc chương trình Bồi dưỡng chính trị hè
Ngày đăng 14/08/2018 | 09:11  | View count: 3703

Ngày 13 tháng 8 năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Phòng Giáo dục và đào tạo và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai mạc chương trình Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các trường Trung học phổ thông; cán bộ quản lý, giáo viên các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2018.

         

          Dự hội nghị có đồng chí Phùng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; đ/c Trình Thị Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban Dân vận Huyện ủy; đ/c Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

          Phát biểu khai mạc đồng chí Phùng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã khẳng định:

Chương trình Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 là nhằm nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và học sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện thông qua việc quán triệt sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Thành phố và Huyện. Trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu và Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), những vấn đề mới cần được quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, Thành phố và Huyện, từ đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy, học tập; ngoài ra còn trang bị thêm những nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018-2019, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trên cơ sở đó làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

          Đợt bồi dưỡng chính trị hè năm nay, được tổ chức 10 lớp với số lượng khoảng 3000 học viên (Học tập từ ngày 13 - 22 tháng 8 năm 2018).       

            Nội dung bồi dưỡng thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức mới, phù hợp với các học viên, phục vụ tốt cho công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân với những nội dung chính:

        - Các vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu và Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

      - Tình hình quốc tế, trong nước, Thủ đô và của huyện Thanh Trì trong 6 tháng đầu năm 2018.

       - Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

     - Các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của ngành giáo dục & đào tạo.

     - Tuyên truyền công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học và công tác phòng chống dịch bệnh trong các nhà trường.

 

Hoàng Thị Thu Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy