Đại Biểu HĐND Huyện

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN, NHIỆM KỲ 2016-2021

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện tho

 

1.

Đặng Đức Quỳnh

Chủ tịch HĐND huyện

0913555220

2.

Nguyễn Thị Hằng

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

0902235520

3.

Nguyễn Tiến Cường

Chủ tịch UBND huyện

0913217343

     4.

Lương Anh Dũng

Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện

0912222638

     5.

Ngô Hoàng Hải

Phó Ban chuyên trách Ban pháp chế HĐND huyện

0973512979

     6.

Nguyễn Huy Chương

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

0904983899

     7.

Trần Lệ Hằng

Hiệu trưởng trường Tiểu học A

Thị trấn Văn Điển

0912215889

     8.

Nguyễn Quang Hiếu

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

0913003031

     9.

Nguyễn Thị Hồng

Phó Trưởng Ban Kinh tế xã hội, HĐND huyện

0986384568

   10.

Nguyễn Thế Hùng

Trưởng Công an huyện

0903443718

    11.

Nguyễn Văn Hưng

Trưởng phòng Quản lý Đô thị

0983991636

    12.

Hoàng Mai Hương

Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

0968506066

    13.

Nguyễn Danh Huy

Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường

0912107287

    14.

Nguyễn Thị Thu Huyền

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

0982311178

    15.

Trần Văn Khương

Nguyên Chủ tịch HĐND huyện

0903247672

   16.

Nguyễn Viết Kiền

Chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi

0904195575

   17.

Nguyễn Quỳnh Lan

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

091358555

   18.

Nguyễn Duy Lưu

Chủ tịch UBND xã Tân Triều

0987842867

   19.

Trần Văn Nam

Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp

0983397596

   20. Phạm Nguyên Nhung Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 0986437275
   21.

Nguyễn Văn Phong

Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt

0912776080

   22.

Chử Minh Quân

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện

0912545090

   23.

Tưởng Văn Chúc

Chủ tịch UBND xã Hữu Hòa

0934513303

   24.

Khuất Văn Sơn

Giám đốc Trung tâm y tế huyện

0913599556

   25.

Nguyễn Văn Sung

Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Hồi

0986273181

   26.

Nguyễn Duy Tấn

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin  huyện

0904516296

   27.

Nguyễn Tràng Thắng

Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai

0979455383

   28.

Chử Mạnh Thắng

Chủ tịch UBND xã Vạn Phúc

0964530832

  29.

Nguyễn Sỹ Thành

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

0904289215

  30.

Nguyễn Văn Thành

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

0913564604

  31.

Nguyễn Thị Kim Thư

Chủ tịch UBND xã Đông Mỹ

0915134685

  33.

Nguyễn Đình Thuật

(Nguyễn Đình Nam)

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Quỳnh 0912802847

  34.

Lưu  Đức Tiến

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Văn Điển

0913307957

  35.

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng Lao động Thương binh & Xã hội

0912385494

  36.

Nguyễn Văn Út
(Thích Minh Thực)

Phó Ban Trị sự Phật giáo huyện Thanh Trì (Địa chỉ chùa Thanh Oai xã Hữu Hòa)

0912438123

  37.

Phạm Thị Thùy Vân Trưởng phòng Tài chính - kế  hoạch 0912143179

 

 

 

 

       

 

Tổ giúp việc BBT./.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh