Đại Biểu HĐND Huyện

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN, NHIỆM KỲ 2016-2021

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Tưởng  Văn Chúc

Chủ tịch UBND xã Hữu Hòa

0934513303

Nguyễn Huy Chương

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

0904983899

 1. 3

Nguyễn Tiến Cường

Phó Chủ tịch UBND huyện

0913217343

 1. 4

Lương Anh Dũng

Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện

0912222638

 1. 5

Ngô Hoàng Hải

Phó Ban chuyên trách Ban pháp chế HĐND huyện

0973512979

 1. 6

Nguyễn Thị Hằng

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

0902235520

 1. 7

Trần Lệ Hằng

Hiệu trưởng trường Tiểu học A

Thị trấn Văn Điển

0912215889

 1. 8

Nguyễn Quang Hiếu

Phó Chủ tịch  HĐND huyện

0913003031

 1. 9

Nguyễn Thị Hồng

Phó Trưởng Ban Kinh tế xã hội, HĐND huyện

0986384568

10 

Nguyễn Thế Hùng

Trưởng Công an huyện

0903443718

 11

Nguyễn Văn Hưng

Trưởng phòng Kinh tế huyện

0983991636

 1. 12

Hoàng Mai Hương

Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

0968506066

 1. 13

Nguyễn Danh Huy

Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường

0912107287

 1. 14

Nguyễn Thị Thu Huyền

Phó Chủ tịch HĐND huyện

0982311178

 1. 15

Trần Văn Khương

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

0903247672

 1. 16

Nguyễn Viết Kiền

Chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi

0904195575

 1. 17

Nguyễn Quỳnh Lan

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

0913585558

 1. 18

Nguyễn Duy Lưu

Bí thư Đảng ủy xã Tân Triều

0987842867

19 

Trần Văn Nam

Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp

0983397596

 1. 20

Vũ Văn Nhàn

Chủ tịch UBND huyện

0913283641

 1. 21

Phạm Nguyên Nhung

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

0986437275

 1. 22

Nguyễn Văn Phong

Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt

0912776080

 1. 23

Chử Minh Quân

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện

0912545090

 1. 24

Đặng Đức Quỳnh

Phó Chủ tịch UBND huyện

0913555220

 1. 25

Khuất Văn Sơn

Giám đốc Trung tâm y tế huyện

0913599556

 1. 26

Nguyễn Văn Sung

Bí thư Huyện đoàn

0986273181

 1. 27

Nguyễn Duy Tấn

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin  huyện

0904516296

 1. 28

Nguyễn Tràng Thắng

Chủ tịch HĐND xã Tả Thanh Oai

0979455383

 1. 29

Chử Mạnh Thắng

Chủ tịch UBND xã Vạn Phúc

0964530832

 1. 30

Nguyễn Sỹ Thành

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

0904289215

 1. 31

Nguyễn Văn Thành

Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy

0913564604

 1. 32

Nguyễn Thị Kim Thư

Chủ tịch UBND xã Đông Mỹ 0915134685
 1. 33

Nguyễn Đình Thuật

(Nguyễn Đình Nam)

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Quỳnh

0912802847

 1. 34

Lưu  Đức Tiến

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Văn Điển

0913307957

 1. 35

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

0912385494
 1. 36
Nguyễn Văn Út
(Thích Minh Thực)
Phó Ban Trị sự Phật giáo huyện Thanh Trì (Địa chỉ chùa Thanh Oai xã Hữu Hòa) 0912438123
 1. 37

Phạm Thị Thùy Vân

Trưởng phòng Tài chính - kế  hoạch

0912143179

       

 

Tổ giúp việc BBT./.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh