chỉ đạo điều hành

Huyện ủy Thanh Trì: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt tổ chức thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra năm 2020
Ngày đăng 08/10/2020 | 11:36  | View count: 3076

Ngày 8/10, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ Ba nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; thông qua tờ trình về việc xây dựng và triển khai 6 chương trình công tác của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ trì và điều hành hội nghị có đồng chí Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Cường - Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành huyện ủy, trưởng các ngành đoàn thể, bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị

Với tinh thần quyết tâm thực hiện Chủ đề năm "Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp", các cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Huy động sự vào cuộc tích cực của toàn bộ hệ thống chính trị, tập trung thực hiện tốt "nhiệm vụ kép", coi phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, triển khai quyết liệt các giải pháp nhanh chóng, hiệu quả, tương ứng từng cấp độ, giai đoạn của dịch. Song song với phòng, chống dịch, huyện chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội.

Đồng chí Vũ Anh Tú - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2020

Tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2020-2025 đúng quy định Điều lệ Đảng, Chỉ thị 35 và các kế hoạch của Thành ủy, Huyện ủy. Đại hội Đảng bộ huyện diễn ra từ ngày 22-24/6, các chi, đảng bộ trực thuộc xong trước tháng 5/2020, sớm 1 tháng so với kế hoạch; 337 các chi bộ trực thuộc cơ sở xong trong tháng 2/2020 đảm bảo đúng tiến độ, trang trọng, thành công tốt đẹp.

Kinh tế duy trì tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất tăng 6,5%, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách nhà nước đạt 82,9% so với dự toán. Quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý và phat triển đô thị, đất đai, trật tự xây dựng. Văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo tiếp tục được quan tâm; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao chất lượng, an sinh xã hội được bảo đảm; công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được thực hiện tốt.

Các nội dung thường xuyên, trọng tâm công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, công tác tư tưởng, tuyên giáo, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, kiểm tra, giám sát, nội chính được tăng cường, tạo chuyển biến về nâng cao năng lực, lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng.

Đã chuyển sinh hoạt đảng cho 707 đồng chí, kết nạp mới 154 đảng viên. Tổ chức trang trọng Lễ trao Huy hiệu Đảng đối với 508 đồng chí. Mở 36 lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành đáp ứng yêu cầu hội nhập và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Công tác dân vận tiếp tục đổi mới hướng mạnh về cơ sở, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; hoạt động của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội ngày càng thiêt thực, hiệu quả.

Đồng chí Trần Thị Vân, HUV, Chánh văn phòng Huyện ủy trình bày tờ trình về việc triển khai 6 Chương trình công tác

của Đảng bộ huyện Thanh Trì khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 

Các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, nhất trí cao với các kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020; Thông qua tờ trình và triển khai 6 Chương trình công tác của Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức rà soát, đánh giá sát đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 9 tháng đầu năm, trên cơ sở nghị quyết đề ra và yêu cầu của sự phát triển, cần xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt tổ chức thực hiện 3 tháng cuối năm đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra năm 2020. Đối với nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung chỉ đạo xây dựng các kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện sau dịch Covid-19; đôn đốc tiến độ triển khai, thi công các công trình, dự án trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể./.

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT(Tin tổng hợp)