chỉ đạo điều hành

UBND huyện Thanh Trì ban hành Công văn số 1269/UBND-YT ngày 23/6/2020 về tiêu chí ăn bán trú và lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện Thanh Trì
Ngày đăng 26/06/2020 | 17:12  | View count: 233

Công văn 1269/UBND-YT

Biểu mẫu tiêu chí

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT