chỉ đạo điều hành

Thanh Trì tạo nền tảng vững chắc cho tương lai
Ngày đăng 23/06/2020 | 09:30  | View count: 2573

Hôm nay, 23-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển". Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì đã triển khai thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra. Đây là nền tảng vững chắc để huyện hướng tới những mục tiêu mới, sớm trở thành một quận của Thủ đô.

Thanh Trì xác định việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng là một trong những khâu đột phá để đáp ứng
các tiêu chí trở thành quận trong giai đoạn 2020-2025

 

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Thanh Trì đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, trong đó đã kết nạp được 1.746 đảng viên mới; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 93,6% (vượt chỉ tiêu đề ra là hơn 80%). Bên cạnh đó, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương, thành phố; xây dựng và thực hiện các đề án phát triển kinh tế - xã hội. 

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 tăng 10,2%/năm; mức tăng thu ngân sách bình quân năm đạt 16,6%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 60 triệu đồng/năm. Hiện, tỷ trọng thương mại, dịch vụ chiếm 39,6%; công nghiệp xây dựng chiếm 55,1%; nông nghiệp, thủy sản chiếm 5,3%.

Xác định xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội là khâu đột phá, Thanh Trì đã bố trí hơn 1.210 tỷ đồng thực hiện các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật - xã hội. Đến nay, huyện đã hoàn thành xây dựng 17 dự án đường giao thông với chiều dài 25,96km, trong đó có nhiều tuyến đường trục chính, đường kết nối, đường liên xã...

Huyện cũng tập trung xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị. Trong nhiệm kỳ qua, Thanh Trì đã xây dựng mới 8 trường học, 2 trụ sở xã; 8 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; 5 trạm y tế; cải tạo nâng cấp 17 trường học, 4 trụ sở xã... Ngay từ cuối năm 2015, 15/15 xã của huyện được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

Cùng với đó, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và những giải pháp quyết liệt, hiệu quả, từ một địa phương “nóng” về ô nhiễm môi trường, đến nay Thanh Trì đã trở thành điểm sáng về bảo vệ môi trường gắn với trật tự văn minh đô thị của thành phố...

Ghi nhận những đóng góp của cán bộ, nhân dân huyện Thanh Trì, các năm 2015, 2016 huyện liên tiếp được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu. Thành công nối tiếp thành công, năm 2017, huyện Thanh Trì vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (hoàn thành trước 2 năm so với kế hoạch); được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Hướng tới mục tiêu trở thành quận

Từ thực tiễn và kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật đúc kết: “Bài học lớn nhất, đó là phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh...”.

Thanh Trì là điểm sáng về bảo vệ môi trường gắn với trật tự văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới

 

Một yếu tố quan trọng khác giúp Thanh Trì đạt được những thành tựu quan trọng trong nhiệm kỳ 2015-2020 là làm tốt công tác cán bộ. Cụ thể, huyện đã luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 510 lượt cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho gần 53.000 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên (hằng năm đều vượt kế hoạch).     

Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra một giai đoạn mới trong xây dựng, phát triển huyện trở thành quận vào năm 2025. Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật khẳng định, Thanh Trì sẽ tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện hiệu quả 18 chỉ tiêu; 5 nhiệm vụ và 3 khâu đột phá. Trong đó, huyện sẽ tập trung vào 3 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu hoàn thành và vượt. Đó là: Chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hằng năm, tiến tới bảo đảm cân đối thu, chi ngân sách; xây dựng mật độ đường giao thông đô thị đạt 10km/km2; diện tích cây xanh công cộng trên địa bàn khoảng 6m2/người. Bên cạnh đó, huyện cũng đề ra mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm trong giai đoạn 2020-2025.

Với những nỗ lực vượt bậc, Thanh Trì đã tạo dựng được nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới. Nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, khó khăn, thách thức còn nhiều, nhưng với truyền thống lịch sử anh hùng cùng những thành tựu kinh nghiệm của gần 35 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì quyết tâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, xây dựng huyện sớm thành quận theo hướng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
 

Những thành tựu nổi bật nhiệm kỳ 2015-2020

* Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 16,6%, vượt 0,6% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII đề ra.

* Thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng/người/năm, tăng 28 triệu đồng so với năm 2015, vượt 20% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII đề ra.

* Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,54% năm 2015 đến nay còn 0,35%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII đề ra.

* Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đô thị đạt hơn 95%, vượt 5% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII đề ra.

* Tỷ lệ số xã, thị trấn đạt tiêu chí nông thôn mới đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII đề ra.

* Tỷ lệ số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII đề ra.

* Đã kết nạp được 1.746 đảng viên mới, vượt 59,9% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII đề ra.

* Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 93,6%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra là hơn 80%.

Những mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2020-2025

* Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất trên địa bàn giai đoạn 2020-2025 đạt 13,2%/năm.

* Hoàn thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu giao thu ngân sách nhà nước hằng năm, tiến tới bảo đảm cân đối thu, chi ngân sách.

* Mật độ đường giao thông đô thị đạt 10km/km2.

* Diện tích cây xanh công cộng trên địa bàn huyện đạt 6m2/người.

* Thu nhập bình quân trên đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm.

* Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của thành phố cuối nhiệm kỳ 0,3%.

* 100% hộ dân được sử dụng nước sạch đô thị.

* Số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm là 200 đảng viên.

* 85% đảng viên được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm.

* 85% tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm...

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT (Theo HNM)