chỉ đạo điều hành

Chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng Thanh Trì phát triển nhanh, bền vững
Ngày đăng 16/06/2020 | 12:29  | View count: 2254

Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24/6 tới đây. Trước thềm Đại hội, phóng viên Trung tâm Văn hóa – thông tin và thể thao Thanh Trì đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy về những thành tựu nổi bật mà huyện Thanh Trì đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và xác định nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

 

Phóng viên:   Trước hết, xin cảm ơn đồng chí Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Thanh Trì đã nhận lời tham gia phỏng vấn. Thưa đồng chí Bí thư Huyện uỷ, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ qua đã được Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai như thế nào?

Đồng chí Lê Tiến Nhật: Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện Thanh Trì đã nỗ lực, cố gắng, năng động, sáng tạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và trong quá trình triển khai Nghị quyết được sự quan tâm thường xuyên, liên tục; sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND và sự hỗ trợ của các Sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội, huyện Thanh Trì Hoàn thành cơ bản 18/18 chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XXIII đã đề ra.

Nhiệm vụ mà Đảng bộ huyện Thanh Trì hết sức quan tâm đó là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đặc biệt là việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và đào tạo đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở cũng như công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Huyện uỷ chỉ đạo thực hiện gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ, trong Nhân dân. Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng cũng được quan tâm thực hiện, qua đó đã đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở.

Song song với đó, Đảng bộ huyện cũng đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, toàn đảng bộ đã kết nạp được 1.599 đảng viên mới, vượt gần 60% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội, không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng đảng viên cũng được nâng lên.

Cùng đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện Thanh Trì luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ, chủ động, tích cực tổ chức đối thoại với Nhân dân. Chính điều này đã giúp việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đến được với từng đảng viên và Nhân dân, từ đó những vướng mắc, kiến nghị của Nhân dân được giải quyết kịp thời.

Một góc huyện Thanh Trì

Phóng viên: Thưa đồng chí, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, kinh tế, xã hội của huyện có thay đổi gì nổi bật so với trước đây?

Đồng chí Lê Tiến Nhật: Những nét đột phá nhất trong nhiệm kỳ này đó là về phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và xây dựng Nông thôn mới.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện thành 5 chương trình lớn, xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá, gắn các chương trình công tác trọng tâm toàn khóa với các Đề án, kế hoạch và Nghị quyết chuyên đề cho từng ngành, từng lĩnh vực, đảm bảo phù hợp với thực tiễn địa phương.

Kinh tế - xã hội huyện Thanh Trì sau 5 năm phát triển đúng định hướng, toàn diện, bền vững. Tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015 - 2020 tăng 10,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm, tăng 28 triệu đồng so với năm 2015, vượt 20% so với kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 0,35%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Trong xây dựng nông thôn mới, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện uỷ, cấp uỷ, chính quyền các cấp và đặc biệt là sự đồng lòng chung sức của Nhân dân, năm 2017, Thanh Trì đã được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới về đích trước 2 năm so với đề án, là huyện thứ ba của  thành phố Hà Nội về đích nông thôn mới, được Thủ tướng chính phủ tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba.

Để tạo nguồn lực mới thúc đẩy Thanh Trì có bước đi vững chắc, đúng lộ trình trở thành Quận, cùng với sự hỗ trợ của thành phố, huyện đã chủ động có giải pháp linh hoạt, dựa vào lợi thế riêng của địa phương, xây dựng cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, Đã và đang tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng 47 dự án, với tổng diện tích đất thu hồi trên 161 ha, đáp ứng yêu cầu xây dựng đô thị, thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông để về đích đúng hẹn. Giáo dục và đào tạo tiếp tục được tập trung đầu tư xuyên suốt để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cả về chất và lượng đối với cả giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Các thiết chế văn hóa, mạng lưới nhà văn hóa, khu thể thao từ huyện tới cơ sở được nâng cấp và xây mới, bảo đảm hoạt động hiệu quả, phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống.

Sau 5 năm, cảnh quan môi trường, diện mạo đô thị của huyện đã có nhiều đổi mới, khang trang, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư theo hướng hiện đại.

Phóng viên: Thưa đồng chí, với mục tiêu đến năm 2025 xây dựng huyện Thanh Trì trở thành Quận phát triển nhanh, bền vững, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra chương trình hành động như thế nào? Huyện Thanh Trì sẽ làm gì để  đạt được những mục tiêu đã xác định trước đó?

Đồng chí Lê Tiến Nhật: Với chủ đề Đại hội: "Phát huy truyền thống lịch sử, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực, sáng tạo, vươn lên xây dựng huyện thành quận giàu đẹp, văn minh". Và phương châm Đại hội: “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Đổi mới- Phát triển”.

Đại hội lần này đề ra mục tiêu rất rõ ràng, đó là “phấn đấu đến năm 2025 huyện Thanh Trì trở thành Quận. Để thực hiện được mục tiêu đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì đã chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các chương trình, đề án để thực hiện 03 khâu đột phá đó là:

      1. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa hành chính, tạo bước chuyển mạnh về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trong tổ chức và điều hành; nâng cao năng lực quản lý của chính quyền các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

      2. Tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng đô thị, trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông.

       3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, phát huy các nguồn lực, khai thác hiệu quả các nguồn thu đảm bảo phát triển kinh tế- xã hội, tiến tới tự cân đối thu, chi ngân sách.

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đó, Đảng bộ huyện Thanh Trì tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh . Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức huyện Thanh Trì đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển đô thị.

Nhân dịp Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xin trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Thành ủy, HĐND- UBND Thành phố; sự phối hợp, giúp đỡ của các Sở, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể Thành phố; sự quan tâm góp ý của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, các cán bộ huyện qua các thời kỳ. Sự vào cuộc, có trách nhiệm, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân huyện.

Bước vào nhiệm kỳ 24, khởi đầu một năm có nhiều ý nghĩa đó là: Kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Huyện cũng vừa được Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phê duyện đề án phát triển Huyện thành Quận đến năm 2025. Nhiệm kỳ 2020- 2025, thời cơ thuận lợi có nhiều nhưng cũng không ít khó khăn thách thức, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện phải nỗ lực hơn nữa, phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất, xây dựng phát triển huyện toàn diện vững chắc để phấn đấu thành Quận trước năm 2025.

Tại Đại hội XXIV, mỗi đại biểu của Đại hội có trách nhiệm rất quan trọng trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện. Bám sát vào chủ đề, phương châm của Đại hội bàn và quyết định những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ tới; với 03 khâu đột phá để xây dựng huyện phát triển hơn nữa, giàu đẹp, văn minh. Xứng đáng là huyện anh hùng của Thủ đô anh hùng.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Cán bộ, nhân dân huyện Thanh Trì quyết tâm xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT