chỉ đạo điều hành

UBND huyện Thanh Trì ban hành Công văn số 667/UBND-TNMT ngày 31/3/2020 về việc đôn đốc công tác quản lý đất đai, TTXD trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 01/04/2020 | 09:00  | View count: 927

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên-phòng VHTT