chỉ đạo điều hành

UBND huyện Thanh Trì ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 27/3/2020 về kiểm tra thị trường đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Ngày đăng 28/03/2020 | 05:22  | View count: 49

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên-phòng VHTT