chỉ đạo điều hành

UBND huyện Thanh Trì ban hành Công văn số 560/UBND-VHTT ngày 23/3/2020 về việc tạm dừng hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử, bida, cơ sở masage trên địa bàn huyện
Ngày đăng 23/03/2020 | 17:35  | View count: 190

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT