chỉ đạo điều hành

HĐND – UBND - UBMTTQ huyện Thanh Trì tổng kết chương trình phối hợp năm 2020
Ngày đăng 12/01/2020 | 16:29  | View count: 137

Ngày 10/1, ba cơ quan HĐND – UBND – UBMTTQ huyện Thanh Trì đã tổ chức tổng kết chương phối hợp năm 2019 và ký kết chương trình phối hợp năm 2020.

    Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiến Cường - UVBTV, Phó chủ tịch phụ trách điều hành UBND huyện; đồng chí Đặng Đức Quỳnh – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hằng – HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Thị Thu Huyền – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu

   Trong năm 2019, thường trực 3 cơ quan HĐND, UBND và UBMTTQ huyện Thanh Trì đã phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc, tăng cường đổi mới phương thức hoạt động, phát huy nguồn lực và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu phát triển KT-XH của Huyện. Trong đó, 3 cơ quan đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các chương trình công tác trọng tâm của thành phố và của huyện; đặc biệt tập trung vào tuyên truyền thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì thành Quận. Hoàn thành 17/17 chỉ tiêu HĐND huyện giao, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoach. Bức tranh kinh tế của huyện thay đổi theo hướng tích cực, “nhanh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn”. Các chương trình, dự án phát triển kinh tế được triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt gần 10.625 tỷ, tăng trưởng kinh tế đạt 10,7%, thu nhập bình quân đầu ước đạt 54,3 triệu đồng/người/năm. Hỗ trợ xây mới nhà đại đoàn kết cho 25 hộ nghèo trị giá 746 triệu đồng. Năm 2019, toàn huyện giảm 506 hộ nghèo, đạt 506% kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 0,35%. Cùng với đó, các tổ chức chính trị xã hội của huyện cũng quan tâm, chăm lo cho cac gia đình chính sách, các đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; giải ngân trên 39 tỷ đồng giúp cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, tạp việc làm cho 6.600 người, đào tạo nghề cho 3.100 người.

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng – HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện

Đồng chí Nguyễn Tiến Cường - UVBTV, Phó chủ tịch phụ trách điều hành UBND huyện

   Bên cạnh đó, HĐND – UBND – UBMTTQ huyện Thanh Trì cũng phối hợp tổ chức tốt thành công các kỳ họp, thông qua 29 Nghị quyết quan trọng. Hoạt động kỳ họp của của HĐND huyện tiếp tục được đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của huyện. Hoạt động khảo sát, giám sát có trọng tâm, trọng điểm theo đúng chương trình giám sát được HĐND huyện thông qua, triển khai 11 cuộc giám sát, 8 cuộc khảo sát về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, công tác thu chi ngân sách. Đặc biệt, đã tổ chức 2 phiên giải trình giữa hai kỳ họp của HĐND huyện về tình hình triển khai thực hiện các Đề án phát triển kinh tế và công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án thành phần thuộc Đề án xây dựng huyện thành Quận.

    Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa 3 cơ quan, tại Hội nghị, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Thanh Trì đã cùng ký vào kết chương trình phối hợp công tác năm 2020. Theo đó nội dung phối hợp là: Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND huyện./.

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT