chỉ đạo điều hành

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức UBND huyện Thanh Trì năm 2020
Ngày đăng 09/01/2020 | 12:06  | View count: 294

Ngày 9/1, Đảng bộ - Công đoàn Cơ quan UBND huyện Thanh Trì Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Cường – UVBTV, Phó chủ tịch phụ trách điều hành UBND huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan; đồng chí Nguyễn Danh Huy – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan và toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động cơ quan UBND huyện. 

Đảng bộ cơ quan UBND huyện có 16 chi bộ với 195 đảng viên, tăng 4 đảng viên so với năm 2018. Ban chấp hành Đảng bộ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát. Việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Một số vấn đề cấp  bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả tốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện; Hoàn thành việc đánh giá tổ chức cơ sở đảng và Đảng viên theo đúng quy định; Duy trì nghiêm túc chế độ họp Ban chấp hành với Bí thư các chi bộ. Các chi bộ tổ chức sinh hoạt chi bộ nghiêm túc, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt 98% trở lên.

Đảng bộ luôn khuyến khích, động viên, tạo điều kiện và cử cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Trong năm 2019, có 5 đồng chí học Cao cấp lý luận chính trị, 15 đồng chí học lớp Bồi dưỡng kết nạp đảng, 7 đồng chí học lớp đảng viên mới; Hướng dẫn, giúp đỡ, đề nghị Huyện ủy công nhận Đảng viên chính thức cho 7 đảng viên dự bị; tổ chức kết nạp 6 quần chúng ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam, đạt 120% kế hoạch. Kết quả phân loại cán bộ quản lý năm 2019, có 9 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 19,5%; 37 cán bộ quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 80,5%. 4/16 chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 12 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 34 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 17,5%; 160 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ cơ quan UBND huyện là 1 trong 9 Đảng bộ trên tổng số 47 Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2019, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan UBND huyện Thanh Trì đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đến công tác tham mưu, tổng hợp, công tác giải quyết thủ tục hành chính đạt kết quả cao. Các phòng ban, đơn vị chuyên môn, cán bộ, công chức và lao động thuộc cơ quan UBND huyện bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị; phân công trách nhiệm rõ ràng cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu, giải quyết công việc. Thực hiện tốt công tác phối hợp hoạt động, thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở để tham mưu giúp UBND huyện quản lý, điều hành thực hiện các lĩnh vực góp phần đưa kinh tế xã hội huyện nhà tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

    Với những kết quả trên, Công đoàn được Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, UBND huyện, LĐLĐ huyện tặng bằng khen và giấy khen. Đoàn thanh niên cơ quan được Thành đoàn, huyện đoàn tặng giấy khen. Phòng thanh tra vinh dự được Chủ tịch nước tặng huy chương lao động hạng nhì, Phòng Quản lý đô thị được Chủ tịch nước tặng huy chương lao động hạng 3 và 3 cá nhân được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen; Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen.

Đồng chí Nguyễn Tiến Cường – UVBTV, Phó chủ tịch phụ trách điều hành UBND phát biểu chỉ đạo

     Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Cường – UVBTV, Phó chủ tịch phụ trách điều hành UBND huyện biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBND huyện trong năm 2019. Để tạo hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ năm 2020, đồng chí nhấn mạnh: Các chi bộ, cán bộ quản lý tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% phòng, ban đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian và hướng về cơ sở. Tạo bước chuyển mạnh mẽ về kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, tăng cường tính công khai, minh bạch, kiện toàn và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ, Công đoàn cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

    Nhân dịp này, công đoàn cơ quan UBND huyện đã phát động ủng hộ Qũy Tết vì người nghèo, mái ấm công đoàn trong cán bộ cơ quan, số tiền thu được 60 triệu 750 nghìn đồng.

Đảng bộ cơ quan UBND huyện khen thưởng 4 tập thể, 34 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; UBND huyện biểu dương, khen thưởng 5 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích trong công tác công đoàn cơ quan UBND huyện năm 2019./.

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT