chỉ đạo điều hành

UBND huyện Thanh Trì ban hành Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 về việc thu hồi và hủy bỏ quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND huyện về phê duyệt phương án chuyển đổi CCSX Nông nghiệp sang xây dựng trang trại hoa - cây cảnh
Ngày đăng 22/07/2019 | 15:02  | View count: 383

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT