chỉ đạo điều hành

UBND huyện Thanh Trì ban hành Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 về việc thu hồi và hủy bỏ quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 13/8/2007 của UBND huyện
Ngày đăng 10/06/2019 | 08:30  | View count: 544

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT