chỉ đạo điều hành

Huyện tổng kết Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 22/04/2016
Ngày đăng 21/10/2016 | 14:22  | View count: 216

Ngày 19/4/2016, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015.

 

 Ngày 19/4/2016, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015. Các đồng chí Đào Ngọc Triệu - Phó Trưởng ban Dân vận thành ủy Hà Nội, đồng chí Trần văn Khương - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, đồng chí Chu nguyên Thành - Phó Bí thư TT Huyện ủy, đồng chí Vũ Văn Nhàn – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã tới dự.

Trong 5 năm qua, huyện Thanh Trì đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, trọng tâm là chuyển từ "học tập" sang "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay". Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cấp đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức triển khai phù hợp với địa phương, đơn vị, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị mình. Việc thực hiện Chỉ thị đã trở thành sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đời sống xã hội, xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Trong 5 năm, Huyện ủy Thanh Trì đã biểu dương khen thưởng 79 tập thể và 76 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chị thị 03 của Bộ Chính trị. Trong thời gian tới, huyện Thanh Trì tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, xây dựng các chuyên đề học tập, hướng dẫn vận động các cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề hằng năm, đưa vào sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan đơn vị...
       Tại hội nghị, Huyện ủy Thanh Trì đã biểu dương khen thưởng 30 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị./.

     Nguyễn Thu Thủy