CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND huyện Thanh Trì: Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá QSD đất để cho thuê sử dụng vào mục đích SXNN tại xã Yên Mỹ, Thanh Trì, HN
Ngày đăng 03/02/2023 | 15:44  | Lượt xem: 556

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT