CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì: Thông báo mời tham gia đấu giá cho thuê QSD đất để sản xuất nông nghiệp do UBND xã Vĩnh Quỳnh quản lý
Ngày đăng 20/02/2023 | 08:38  | Lượt xem: 505

1. Công văn số 296/TNMT

2. Hồ sơ kèm theo

Triệu Quang Xuyên - VHTT