CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngân hàng chính sách xã hội: Kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo quy định tại Nghị định 36/2022/NĐ-CP vào ngày 31/10/2023
Ngày đăng 20/11/2023 | 08:48  | Lượt xem: 297

CÁN BỘ PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN TUYÊN TRUYỀN THÔNG BÁO SỐ 8573/NHCS-KTTC NGÀY 26/10/2023 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ VIỆC KẾT THÚC HỖ TRỢ LÃI SUẤT TẠI ĐIỂM GIAO DỊCH XÃ ĐẠI ÁNG