CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chi cục Thuế Thanh Trì: Tuyên truyền ứng dụng eTax Mobile; triển khai thanh toán trực tuyến NVTC về đất đai; Gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất năm 2024
Ngày đăng 09/07/2024 | 16:06  | Lượt xem: 357

Xem nội dung chi tiết tại đây!

Lưu Xuân Dũng - VHTT