CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chi cục Thuế Thanh Trì: Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai Ứng dụng eTax Mobile trên thiết bị di động
Ngày đăng 16/08/2023 | 14:24  | Lượt xem: 1572

Để tiếp tục đẩy mạnh công nghệ số trong dịch vụ thuế điện tử, Chi cục Thuế huyện Thanh Trì hướng dẫn NTT cài đặt, sử dụng ứng dụng ETax Mobile trên thiết bị di động

1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử

2. Hướng dẫn  liên kết/hủy liên kết tài khoản ngân hàng trên ứng dụng etax mobile

3. Hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký thuế trên ứng dụng etax mobile

4. Hướng dẫn tra cứu bảng giá lệ phí trước bạ, tra cứu hộ kinh doanh

5. Hướng dẫn tra cứu lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; nghĩa vụ tài chính về đất đai; hồ sơ đất đai

6. Hướng dẫn nộp thuế trên ứng dụng Etax Mobile

Triệu Quang Xuyên - VHTT

(Tài liệu được cung cấp bởi Chi cục Thuế Thanh Trì)