CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

BQL Dự án ĐTXD huyện: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá QSDĐ tại các thửa đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại xã Ngũ Hiệp, Tam Hiệp, huyện Thanh Trì
Ngày đăng 08/09/2023 | 14:58  | Lượt xem: 1315

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT