CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

BCĐ công tác an toàn thực phẩm huyện Thanh Trì: Thông báo các đơn vị nộp hồ sơ cung cấp thực phẩm cho bếp ăn tập thể được đánh giá năng lực
Ngày đăng 31/08/2023 | 16:44  | Lượt xem: 1339

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT