CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ban Quản lý Dự án huyện Thanh Trì: Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá QSDĐ xen kẹt nhỏ lẻ để XD nhà ở tại xã Tam Hiệp, Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì
Ngày đăng 30/08/2023 | 11:00  | Lượt xem: 359

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT