CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY

Huyện ủy Thanh Trì triển khai và ứng dụng có hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”
Ngày đăng 18/05/2023 | 19:21  | Lượt xem: 211

Căn cứ Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 22/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về ứng dụng và triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”; Huyện ủy Thanh Trì đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 148-KH/HU, ngày 12/01/2022 về ứng dụng và triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” để triển khai trên toàn Đảng bộ huyện.

 

Việc triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” là chủ trương lớn của Thành ủy, việc thực hiện đồng bộ 02 phần mềm góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hướng tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử của Đảng bộ Thành phố.

Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị di động và các trình duyệt trên web thông dụng, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, Trung ương; là kênh thông tin chính thống, quan trọng của Đảng bộ Thành phố để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của Thành phố; tổng hợp, cung cấp tin tức từ các kênh thông tin của Đảng, Nhà nước tới đông đảo đảng viên, quần chúng Nhân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ quảng bá hình ảnh của thành phố Hà Nội, đồng thời là công cụ quan trọng để nắm bắt, quản lý chặt chẽ hoạt động của đảng viên.

Ngày 22/02/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì đã chỉ đạo tổ chức hội nghị tập huấn triển khai phần mềm tại huyện với sự tham gia của gần 500 đại biểu do đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì và quán triệt triển khai. Sau tập huấn, cơ bản các đồng chí tham dự đều có thể tự cài đặt và sử dụng phầm mềm, cũng như hướng dẫn được các đảng viên cài đặt và sử dụng phần mềm.

Cùng với việc tổ chức tập huấn, Đảng ủy các xã, thị trấn đã thành lập các tổ hỗ trợ triển khai phần mềm tới từng chi bộ với thành phần là các đồng chí cấp ủy cơ sở, Bí thư chi bộ, đoàn viên, thanh niên, lực lượng công an, các giáo viên CNTT tại các trường học, trong đó lực lượng nòng cốt là các đoàn viên, thanh niên... các tổ hỗ trợ cài đặt phần mềm ở một số địa phương đã đẩy nhanh tiến độ và giúp đồng chí Bí thư chi bộ và đảng viên tại các chi bộ tiếp cận phần mềm hiệu quả hơn. Đối với các đảng viên sức khỏe yếu, được miễn tham gia sinh hoạt đảng đã được tổ hỗ trợ hướng dẫn cài đặt trực tiếp tại nhà.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định thành lập Tổ biên tập tin, bài của huyện để đăng tin trên phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, đã biên tập, đăng tải được 102 tin, bài.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ huyện đã cài đặt thành công phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử đến 100% đảng viên đủ điều kiện cài đặt. Việc ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” bước đầu được đảng viên đón nhận tích cực; thông qua việc đăng ký, cài đặt và sử dụng phần mềm, các tổ chức cơ sở đảng đã chỉnh lý lại dữ liệu đảng viên, góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đảng viên của đơn vị.

Để thực hiện hiệu quả hơn phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc quan tâm chỉ đạo ứng dụng có hiệu quả phần mềm trong các kì sinh hoạt chi bộ hằng tháng, đồng thời triển khai hướng dẫn sử dụng phần mềm dành riêng cho các đồng chí Bí thư, Phó bí thư chi bộ; bám sát quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” của Đảng bộ thành phố Hà Nội đảm bảo theo đúng quy định.

Hoàng Thị Thu Thủy (tổng hợp)