CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY

HUYỆN THANH TRÌ: DỰ TRỰC TUYẾN HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC QUÁN TRIỆT QUY ĐỊNH SỐ 144-QĐ/TƯ VÀ CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TƯ
Ngày đăng 09/07/2024 | 10:48  | Lượt xem: 248

Sáng 9-7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TƯ về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TƯ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

          Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết hợp trực tuyến tới 15.644 điểm cầu các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các điểm cầu cấp xã, với hơn 1,28 triệu đảng viên.

         Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội

    Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền các cấp.

      Tại điểm cầu Huyện ủy Thanh Trì

Tại điểm cầu Huyện ủy Thanh Trì, có đồng chí Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Đức Quỳnh, UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV; các đồng chí trưởng, phó các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của HĐND, UBND huyện; các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

                                                                                Điểm cầu xã Đông Mỹ

Điểm cầu xã Tam Hiệp

Điểm cầu xã Đại Áng

       Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư, Ban thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ xã, thị trấn; các đồng chí Chủ tịch, PCT UBMTTQ và trưởng, phó các đoàn thể chính trị  các xã, thị trấn; các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc.

      Tại hội nghị, các đại biểu nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TƯ; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TƯ.

       Về Quy định số 144-QĐ/TƯ, đây là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, văn minh".

          Về Chỉ thị số 35-CT/TƯ, đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

          Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, "làm đến đâu chắc đến đó"; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài...

Minh Hoa - Trung tâm VHTT&TT