CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY

Hà Nội thẩm định huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
Ngày đăng 18/11/2023 | 17:57  | Lượt xem: 400

Sáng ngày 18/11, Đoàn thẩm định của Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM Thành phố do đồng chí Nguyễn Văn Chí - Phó Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới TP Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Thanh Trì về khảo sát thực tế, thẩm tra hồ sơ huyện Thanh Trì đề nghị công nhận huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Tham gia Đoàn có đồng chí Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh văn phòng Chuyên trách Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội; cùng đại diện các sở, ban ngành thành phố Hà Nội tham gia khảo sát đánh giá.

Tiếp đoàn, về phía lãnh đạo huyện Thanh Trì có đồng chí Nguyễn Huy Chương, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Huyện; đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Văn Hưng, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Đoàn thẩm tra xã đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 16 xã, thị trấn.

Thực hiện Chương trình số 04 của Thành ủy, huyện Thanh Trì đã thành lập Ban chỉ đạo, giao ban định kỳ kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; xây dựng Kế hoạch số 56-KH/HU ngày 28/6/2021 của Huyện ủy và Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 22/7/2021 của UBND huyện về tổ chức thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Ban Chỉ đạo huyện đã chỉ đạo rà soát, hướng dẫn, đôn đốc các xã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao gắn với việc thực hiện các tiêu chí phát triển huyện thành quận. Kiện toàn Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo hướng dẫn của Thành phố.

UBND huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 23/KH – UBND ngày 19/01/2022 triển khai thực hiện công tác xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022 – 2025 để tập trung chỉ đạo thực hiện. Chỉ đạo các xã, các phòng ban, đơn vị thực hiện rà soát, tự chấm điểm các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện NTM nâng cao theo hướng dẫn của Thành phố; đánh giá mức độ đạt được của các tiêu chí, đề xuất UBND huyện nguồn lực, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Huyện đã tổ chức 30 Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 và thực hiện các quy trình lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về công tác xây dựng NTM, NTM nâng cao đến toàn thể nhân dân, các xã và cán bộ thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn. Lắp đặt 30 pano tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Đến nay, toàn huyện đã có 15/15 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Tiếp đó, UBND huyện đã chỉ đạo các xã trên địa bàn rà soát các tiêu chí lựa chọn, xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, trong đó yêu cầu các xã hoàn thiện các tiêu chí bắt buộc và các tiêu chí lựa chọn. Đến nay, Hội đồng thẩm định của huyện đã thẩm tra kết quả thực hiện 8 xã, theo đó, các xã đều đủ điều kiện báo cáo Thành phố công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu từ 5 - 8 lĩnh vực; trong đó có 2 xã kiểu mẫu toàn diện.

Đặc biệt, UBND huyện đã chỉ đạo về việc xây dựng thị trấn Văn Điển đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2023-2025 theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

UBND Thị trấn Văn Điển đã tập trung quán triệt, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thực hiện và các tầng lớp nhân dân, huy động các nguồn lực tích cực tham gia thực hiện xây dựng thị trấn Văn Điển đạt chuẩn đô thị văn minh đảm bảo hoàn thành các tiêu chí (đạt 9/9 tiêu chí), phấn đấu hoàn thành công nhận xong trước tháng 12/2023.

Về kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp huyện, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, UVBTV, PCT UBND huyện cho biết, năm 2017, Huyện Thanh Trì được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM tại Quyết định số 1449/QĐ-TTg ngày 25/9/2017.

Sau khi rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025, huyện đạt 8 tiêu chí (quy hoạch, giao thông, thuỷ lợi và phòng chống thiên tai, điện, kinh tế, môi trường, chất lượng môi trường sống, hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công); Còn 1 tiêu chí cơ bản đạt là y tế - văn hoá – giáo dục, do chỉ tiêu giáo dục chưa đạt.

Đối với thực hiện tiêu chí huyện NTM nâng cao, qua đánh giá 9 tiêu chí, huyện Thanh Trì đạt 7 tiêu chí đạt (Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Điện; Kinh tế; Môi trường; Chất lượng môi trường sống), còn 2 tiêu chí cơ bản đạt là Y tế - văn hóa - giáo dục và Hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công.

Để hoàn thiện các tiêu chí, huyện Thanh Trì  đã đưa ra các giải pháp chi tiết, cụ thể để đạt được trong thời gian tới. Trọng tâm tập trung thực hiện công tác bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế..; đồng thời tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn thông minh, chính quyền thông minh, triển khai cấp chữ ký số cá nhân đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn được cấp chữ ký số.

Đồng chí Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng Chuyên trách Văn phòng điều phối

chương trình xây dựng NTM Thành phố phát biểu

 Phát biểu tại hội nghị, đồng Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh văn phòng Chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội cho rằng: Năm 2023, thành phố không giao chỉ tiêu nông thôn mới kiểu mẫu cho Thanh Trì nhưng với quyết tâm rất cao huyện đã phấn đấu đến nay đã đánh giá có 8 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là kết quả rất cao, đóng góp vào thành tựu chung trong phong trào xây dựng nông thôn mới toàn thành phố...

Thành viên Đoàn thẩm định NTM Thành phố Hà Nội phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, thành viên Đoàn thẩm định nông thôn mới của thành phố, đại diện các sở, ngành tiếp tục kiểm tra, rà soát từng tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao của huyện. Đồng thời, góp ý để huyện Thanh Trì tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ minh chứng huyện nông thôn mới nâng cao đạt kết quả tốt nhất.

Phó Chánh văn phòng Thường trực, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết: Trên cơ sở kết quả đạt được, thành phố đã và đang đề nghị Đoàn thẩm định của trung ương về đánh giá huyện Thanh Trì hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023 trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn thẩm định.

 Tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn thẩm định, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng giao các phòng, ban phụ trách từng tiêu chí tiếp tục hoàn thiện hồ sơ minh chứng để đạt chất lượng cao. Đồng thời cho biết huyện tiếp tục tập trung cho tiêu chí cơ bản đạt, quan tâm hơn đến công tác vệ sinh môi trường, nâng cao về chất đời sống nhân dân. Huyện cũng đề nghị Đoàn thẩm định thành phố tiếp tục đồng hành với huyện để sớm hoàn thành và được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thanh Hồng - Trung tâm VHTT&TT