CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Thanh Trì triển khai mô hình “Cụm liên kết an toàn PCCC trong Cụm công nghiệp Ngọc Hồi”
Ngày đăng 24/05/2023 | 17:06  | Lượt xem: 345

Ngày 23/5, UBND huyện Thanh Trì triển khai mô hình “Cụm liên kết an toàn Phòng cháy chữa cháy trong Cụm công nghiệp Ngọc Hồi”. Đây là một mô hình mới với sự kết hợp của nhiều doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an toàn PCCC.

Hiện nay, đang đợt cao điểm của nắng nóng, trong khi các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp đang tập trung sản xuất, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, dẫn đến gia tăng nguy cơ cháy, nổ nếu không chủ động phòng ngừa. Trước tình hình đó, ngày 23/5, UBND huyện Thanh Trì triển khai mô hình “Cụm liên kết an toàn Phòng cháy chữa cháy trong Cụm công nghiệp Ngọc Hồi”. Đây là một mô hình mới với sự kết hợp của nhiều doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an toàn PCCC.

Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì nằm trên địa bàn 2 xã Ngọc Hồi và xã Liên Ninh rộng 56,40ha, có hơn 34 doanh nghiệp sản xuất. Nhận thức được nguy cơ tiềm ẩn cũng như mức độ thiệt hại khi có cháy, nổ xảy ra, hàng năm, Ban quản lý Cụm công nghiệp Ngọc Hồi phối hợp với Công an huyện tiến hành rà soát, nhắc nhở chủ doanh nghiệp quan tâm, chú trọng công tác PCCC và CNCH; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị chữa cháy để kịp thời thay thế, bổ sung. Thành lập Đội PCCC, trang bị đủ phương tiện PCCC và CNCH theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Quang cảnh hội nghị

Việc thành lập "Cụm liên kết an toàn Phòng cháy chữa cháy trong Cụm công nghiệp Ngọc Hồi" nhằm thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 27/2/2023 của UBND huyện Thanh Trì về việc xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH trên địa bàn huyện; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện trong tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC. Đồng thời huy động sự tham gia tích cực, tự giác của các công ty, doanh nghiệp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi, an toàn của từng công ty và tại địa phương.

Cùng với công tác phối hợp trong việc đảm bảo an toàn PCCC, các công ty, doanh nghiệp tham gia Cụm liên kết sẽ thực hiện theo Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đồng thời có sự hỗ trợ, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Thanh Trì. Ngoài ra, các doanh nghiệp trong cụm sẽ tổ chức vận động, khuyến khích các thành viên thực hiện các quy định của pháp luật và duy trì điều kiện an toàn PCCC và CNCH; chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, sắp xếp hàng hóa, tổ chức sản xuất hiệu quả, an toàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác an toàn PCCC và CNCH, đồng thời hỗ trợ nhau theo phương châm “4 tại chỗ” khi có sự cố cháy, nổ hoặc sự cố tai nạn xảy ra đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh.

Công an huyện Thanh Trì tuyên truyền hoạt động Cụm liên kết an toàn PCCC

Cụm liên kết hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, hợp tác cùng phát triển đặt dưới sự quản lý của Công an huyện. Đội cảnh sát PCCC và CNCH có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ PCCC và CNCH. Các doanh nghiệp trong Cụm phải đảm bảo về hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC và CNCH; đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; đảm bảo đầy đủ các giải pháp an toàn về phòng ngừa sự cố, tai nạn đối với nhà xưởng, công trình, địa điểm, phương tiện, thiết bị… Từng công ty phải có phương án phối hợp, tham gia hỗ trợ trong tình huống có cháy nổ, sự cố tại cụm công nghiệp.

 Tại hội nghị, đại diện các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Cụm công nghiệp Ngọc Hồi đã đồng tình và nhất trí 100% kế hoạch của UBND huyện về triển khai mô hình "Cụm liên kết an toàn Phòng cháy chữa cháy trong Cụm công nghiệp Ngọc Hồi" và cam kết sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC.

Cũng tại hội nghị, chủ các doanh nghiệp đã được cán bộ các đội nghiệp vụ Công an huyện Thanh Trì tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần nâng cao ý thức của doanh nghiệp trong công tác đảm bảo ANTT; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT vững chắc ngay từ cơ sở.

Triệu Quang Xuyên - VHTT

(Theo Trung úy Nguyễn Đình Quân - Cán bộ Đội PCCC - CAH)