an ninh quốc phòng

Thanh Trì: Hướng dẫn trách nhiệm thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Ngày đăng 26/03/2021 | 11:26  | View count: 152

Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH của người đứng đầu cơ sở. Đội CS PCCC&CNCH công an huyện Thanh Trì đã biên soạn “Tài liệu hướng dẫn trách nhiệm thực hiện công tác PCCC&CNCH dành cho người đứng đầu cơ sở”

Ngày 24/11/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

Để nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về PCCC của người đứng đầu cơ sở, Công an huyện Thanh Trì đã biên soạn: "Tài liệu hướng dẫn trách nhiệm thực hiện công tác PCCC&CNCH dành cho người đứng đầu cơ sở"dựa trên một số nội dung và biểu mẫu tại văn bản số 218/C07-P3, ngày 03/02/2021 của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH –Bộ công an về hướng dẫn trách nhiệm thực hiện công tác PCCC&CNCH của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở.

Nội dung tài liệu gồm:

- Phần I: Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm PCCC&CNCH của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở. (Có nội dung kèm theo)

- Phần II: Hướng dẫn một số biểu mẫu thực hiện công tác PCCC&CNCH của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở. (Có biểu mẫu kèm theo)

Xem Hướng dẫn chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên_VHTT