an ninh quốc phòng

Xã Ngọc Hồi tuyên truyền luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân
Ngày đăng 30/11/2020 | 15:24  | View count: 187

Ngày 29/11, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật xã Ngọc Hồi đã tổ chức hội nghị tuyên truyền thực hiện luật nghĩa vụ quân sự và luật công an nhân dân tới các thanh niên và các gia đình có con em trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021 của xã.

Tại Hội nghị, Luật sư Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng Văn phòng luật sư Tuấn Nam, thuộc Đoàn luật sư Hà Nội phổ những nội dung cơ bản và trọng tâm của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 như: đối tượng, độ tuổi gọi nhập ngũ; đối tượng được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự; đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự, đối tượng được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ; các chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của công dân, các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự; các chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu như: hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, vi phạm các quy định về sơ tuyển, về kiểm tra, khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự, quy định về nhập ngũ.

Luật sư Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng Văn phòng luật sư Tuấn Nam

  phổ biến những nội dung cơ bản và trọng tâm của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 

Tìm hiểu về nghĩa vụ công an nhân dân; quyền và nghĩa vụ khi tham gia nghĩa vụ công an nhân dân; chế độ chính sách thi tham gia nghĩa vụ công an nhân dân; tiêu chuẩn, đối tượng tuyển chọn; nội dung cơ bản của nghị định 70 của Chính phủ năm 2019; thông tư 94 của Bộ công an năm 2020 và một số nội dung khác. 

 Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương, do vậy, năm 2020 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Ngọc Hồi đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân về Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống lực lượng vũ trang địa phương. Phấn đấu năm 2021 công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân của xã hoàn thành 100% chỉ tiêu./.

Thanh Hồng – Trung tâm Văn hóa – TT&TT