an ninh quốc phòng

Thanh Trì: Triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.
Ngày đăng 06/11/2020 | 23:15  | View count: 147

Ngày 6/11/2020, UBND huyện Thanh Trì tổ chức tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021. Đồng chí Nguyễn Huy Toàn – UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đào Tân Lý – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.

Đồng chí Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng – UVBTV Huyện ủy,

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện,  Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS huyện phát biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng – UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS huyện thông qua Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021; Quyết định của UBND huyện về việc kiện toàn Hội đồng NVQS huyện; Thông báo của Hội đồng NVQS huyện về phân công nhiệm vụ các thành viên HĐNVQS huyện theo dõi chỉ đạo công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021; Kế hoạch của Hội đồng NVQS huyện về triển khai khám sức khỏe NVQS năm 2021; Kế hoạch của UBND huyện về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021 nêu rõ mục đích yêu cầu, tiêu chuẩn tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, chỉ tiêu, nội dung và thời gian thực hiện, địa điểm, tổ chức thực hiện. Về tiêu chuẩn chọn gọi công dân nhập ngũ: Tuổi đời công dân nam từ 18 tuổi đến 25 tuổi (sinh từ 1/3/1996 đến 26/2/2003); về tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016 của Bộ Quốc Phòng.

 Về thời gian thực hiện:

Từ 2/11 đến  27/11/2020 các xã thị trấn tổ chức sơ tuyển về sức khỏe.

 Khám sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự, Công an xong trước ngày 20/12/2020.

Tổ chức hiệp đồng với các đơn vị nhận quân xong trước ngày 5/1/2021.

Tổ chức chốt quân số phát lệnh gọi công dân nhập ngũ của huyện với cấp xã xong trước ngày 1/2/2021.

Phát lệnh gọi nhập ngũ từ ngày 3/2 đến ngày 5/2/2021.

Tổ chức cấp phát quân trang, chuẩn bị giao quân từ ngày 22/2 đến ngày 24/2/2021.

Thời gian giao, nhận quân dự kiến ngày 27/2/2021 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Tân Sửu)

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục một số tồn tại trong công tác tuyển quân để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; như công tác nắm nguồn, thẩm tra xác minh lý lịch, công tác khám sức khỏe cho các nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các công dân...

Đồng chí Nguyễn Huy Toàn – UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận.

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Toàn – UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị Hội đồng NVQS huyện và các địa phương tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân nhất là nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ tự giác chấp hành thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn quân để có kế hoạch gọi khám tuyển NVQS đảm bảo đúng thời gian quy định. Chuẩn bị đầy đủ, máy móc, phương tiện khám tuyển, công tác khám tuyển từ cấp xã tới huyện cần chặt chẽ, đảm bảo đánh giá đúng sức khỏe của các nam công dân. Bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên triển khai tốt các bước trong quy trình tuyển quân; xử lý nghiêm các đối tượng chống đối Luật nghĩa vụ quân sự, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Các thành viên trong Hội đồng NVQS huyện, Ban CHQS huyện căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình, tổ chức theo dõi, giám sát, đôn đốc các xã, thị trấn được phụ trách thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, đảm bảo chỉ tiêu về quân số và chất lượng./.

Thanh Hồng – Trung tâm Văn hóa – TT&TT