an ninh quốc phòng

Cụm II huyện Thanh Trì tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất năm 2020.
Ngày đăng 18/05/2020 | 14:35  | View count: 301

Ngày 18/5/2020, Ban Chỉ huy quân sự các xã cụm II gồm: Đông Mỹ, Yên Mỹ , Vạn Phúc và Duyên Hà tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất năm 2020.

Trong thời gian 15 ngày (từ ngày 18/5 – 1/62020), 120 chiến sỹ dân quân năm thứ nhất thuộc cụm II  được học tập các nội dung: Luật Dân quân tự vệ; Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Dân quân tự vệ toàn diện; Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ vững biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam; Một số vấn đề chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương. Cùng với đó, các chiến sỹ dân quân được huấn luyện các kỹ, chiến thuật như điều lệnh đội ngũ; các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; Kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn.

 

Thượng tá Phạm Minh Lý – Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng BCH quân sự huyện phát biểu.

Thượng tá Phạm Minh Lý – Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng BCH quân sự huyện, nhấn mạnh: Đợt huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất giúp lực lượng dân quân nâng cao nhận thức giác ngộ chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng; thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống; có kiến thức về công tác dân vận, công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.  

                                                                                                  Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa – TT&TT