an ninh quốc phòng

Công an huyện Thanh Trì: Tiếp tục tuyên truyền PCCC&CNCH tại các trường học trên địa bàn Huyện
Ngày đăng 19/02/2020 | 10:34  | View count: 458

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH trên địa bàn huyện, ngay từ đầu năm 2020, Công an huyện Thanh Trì đã chủ động phối hợp với Phòng giáo dục tiếp tục triển khai tuyên tuyền PCCC&CNCH trong các nhà trường trên địa bàn huyện

Năm 2019 vừa qua, ngoài việc tham mưu UBND huyện tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho Ban giám hiệu, cán bộ phụ trách công tác PCCC&CNCH tại các trường trên địa bàn huyện Thanh Trì góp phần củng cố kiến thức, đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại các trường học trong năm học 2019-2020, Công an huyện Thanh Trì đã chủ động tổ chức hàng chục lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh của 77 trường học và nhóm trẻ do Phòng giáo dục và đào tạo huyện quản lý với hơn 30 nghìn người tham gia. Qua đó đã nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh đang làm việc và học tập trên địa bàn huyện.

Tại các lớp tuyên truyền, huấn luyện, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thanh Trì đã trang bị những kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ đảm bảo an toàn PCCC&CNCH, kỹ năng tuyên truyền về PCCC&CNCH cho học sinh trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa của nhà trường, thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy tham gia chữa cháy đám cháy giả định;

Tiếp tục duy trì kết quả trên trong tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH, Công an huyện Thanh trì đã chủ động tham mưu UBND huyện  ban hành kế hoạch số 17/KH-UBND, ngày 10/01/2020 về thực hiện công tác PCCC&CNCH, trong đó nhấn mạnh việc tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH trong các nhà trường, coi đây là một trong những nội dung trọng tâm của công tác PCCC&CNCH năm 2020.

Các lớp tuyên truyền, huấn luyện góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức kỹ năng, kinh nghiệm cho đội ngũ Cán bộ, giáo viên, học sinh tại các trường học trên địa bàn huyện, đưa công tác PCCC&CNCH đến gần hơn với mỗi gia đình; đáp ứng yêu cầu bốn tại chỗ trong công tác PCCC&CNCH tại các trường học: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ; vật tư, hậu cần tại chỗ./.

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT