an ninh quốc phòng

Huyện Thanh Trì triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020
Ngày đăng 07/11/2019 | 08:47  | View count: 354

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Ngày 6.11, Huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chon và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020.

    Đồng chí Nguyễn Tiến Cường – UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch phụ trách điều hành UBND huyện chủ trì hội nghị.

    Để triển khai nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt kết quả tốt nhất, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4143 ngày 18/10/2019 về việc Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện. Đồng chí Nguyễn Tiến Cường – UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch phụ trách điều hành UBND huyện làm Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Nguyễn Xuân Hải – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện làm Phó chủ tịch thường trực, đồng chí Nguyễn Thế Hùng – Trưởng Công an huyện làm Phó Chủ tịch, 9 ủy viên chính thức và mời 6 ông bà các ngành lien quan tham gia ủy viên; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thanh Trì

   Đồng chí Nguyễn Xuân Hải – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quán triệt Chỉ thị của Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020.

    Theo kế hoạch tuyển quân năm 2020, sẽ thực hiện rà soát, phúc tra toàn bộ số nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi và từ đủ 18 tuổi đến 27 tuổi đối với công dân có trình độ cao đẳng, đại học. Các công dân nhập ngũ, ngoài đảm bảo về độ tuổi phải đảm bảo về chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa, sức khỏe...Thời gian thực hiện phúc tra, sơ tuyển từ ngày 08/10 đến 25/11/2019; Phát lệnh gọi nhập ngũ từ ngày 18/1 đến ngày 19/1/2020; Tổ chức cấp phát quân trang, chuẩn bị giao quân từ ngày 4/2 đến ngày 6/2/2020; Lễ giao nhận quân dự kiến từ ngày 9/2 đến ngày 14/2/2020. Đến thời điểm này, 2 xã Yên Mỹ và Hữu Hòa đã hoàn thành việc khám sơ tuyển về sức khỏe cho các nam công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS.

Các đại biểu phát biểu thảo luận

    Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã có ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác tuyển quân năm trước để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020; đặc biệt là công tác nắm nguồn, thẩm tra xác minh lý lịch, khám sức khỏe cho các nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tỷ lệ sức khỏe và trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học của các nam thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Tiến Cường - Phó chủ tịch phụ trách điều hành UBND huyện phát biểu chỉ đạo

     Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2020,  phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Nguyễn Tiến Cường đã yêu cầu Ban chỉ huy Quân sự huyện - Cơ quan thường trực phối hợp theo dõi, kiểm tra, tập hợp kết quả thực hiện các bước trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Công an huyện chỉ đạo công an các xã, thị trấn tổ chức thẩm tra, xác minh, xét duyệt chính trị, đạo đức cho công dân nhập ngũ theo quy định. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tham mưu Huyện ủy xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho công dân trúng tuyển NVQS năm 2020. Ngành y tế chuẩn bị đầy đủ các điều kiện khám sức khỏe cho công dân sẵn sàng nhập ngũ theo đúng thời gian quy định. Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện tăng cường thời lượng tuyên truyền về nhiệm vụ tuyển chọn nghĩa vụ quân sự và các văn bản Luật, các hướng dẫn và các văn bản liên quan đến xử phạt hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng.

     Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các ban, ngành đoàn thể trên cơ sở chức năng nhiệm vụ đã được phân công thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí lưu ý các đơn vị, ngành đoàn thể, xã, thị trấn thực hiện công tác tuyển quân đúng quy trình, đúng luật, không có trường hợp chống khám, chống lệnh và khiếu kiện; Chú trọng thực hiện tuyển chọn tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị nhận quân tổ chức thâm nhập “ba gặp, bốn biết” theo quy định của Bộ Quốc phòng, đảm an toàn trước, trong, sau giao quân và đạt 100% chỉ tiêu trên giao, đồng thời thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc./. 

Thanh Hồng - Trung tâm VH-TT&TT