an ninh quốc phòng

Huyện Thanh Trì tổng kết công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2018
Ngày đăng 07/03/2019 | 13:31  | View count: 340

Ngày 6/3, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Thanh Trì tổ chức tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

   Đồng chí Phạm Nguyên Nhung – UVBTV - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Phó chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện đã tới dự.

    Năm 2018, công tác Quốc phòng - An ninh của huyện  đã được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả khá toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho các đối tượng được thực hiện nghiêm túc, đúng luật. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện luôn chủ động tham mưu với huyện ủy, UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo cơ sở tuyên truyền công tác quốc phòng an ninh với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú thông qua các sự kiện chính trị của đất nước, của thủ đô; đặc biệt là công tác trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, các ngày lễ, tết, ngày hội giao quân...

   Ban chỉ huy Quân sự huyện phối hợp mở 20 lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, an ninh cho 1.528 đối tượng, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức Quốc phòng, an ninh cho 3.250 lượt cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Phát 245 lượt tài liệu, 1.500 bản tin về công tác quốc phòng, an ninh qua hệ thống đài phát thanh huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn. Các ngành đoàn thể như Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên huyện thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nói chuyện truyền thống, vận động thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu…

   Qua tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức về công tác quốc phòng, khơi dậy được truyền thống cách mạng trong nhân dân, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống, tố giác tội phạm, ngăn ngừa tai tệ nạn, góp phần giữ vững tình hình an ninh địa phương. Bên cạnh đó, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện chỉ đạo các cơ sở xây dựng kế hoạch công tác, rà soát các đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng tại huyện cho đối tượng 4 và cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng do Bộ Tư lệnh thủ đô tổ chức. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường được đổi mới. 100% các trường đã hoàn thành chương trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017-2018 với 100% học sinh tham gia, tỉ lệ khá, giỏi đạt 95%.

   Tại hội nghị, Hội đồng giáo dục pháp luật huyện đã công bố quyết định kiện toàn, bổ sung một số thành viên của Hội đồng do đồng chí Phạm Thị Thu Huyền – Phó chủ tịch UBND huyện làm chủ tịch Hội đồng, 3 đồng chí làm phó chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện.

   Năm 2019, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Thanh Trì đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác với việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ giáo dục Quốc phòng và An ninh. Cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện thường xuyên đổi mới phương thức giảng dạy nhằm đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả. Tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; tiếp tục rà soát, nắm chắc và phân loại đối tượng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, tôn giáo để tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo đúng đối tượng, đúng nội dung. Chỉ đạo 16 xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 và Hội viên các đoàn thể. Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra của Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố tổ chức kiểm tra từ 20 đến 25% cơ sở, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng quân sự cần thiết cho các tầng lớp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.

   Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Nguyên Nhung – UVBTV - Trưởng ban tổ chức Huyện ủy – Phó chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện  yêu cầu năm 2019 Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; tích cực đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng phù hợp với thực tiễn địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho toàn dân; Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh rộng khắp trên địa bàn huyện, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

   Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng 10 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018./.

Thanh Hồng - Trung tâm VH-TT&TT