an ninh quốc phòng

Hội đồng GD QP-AN huyện Thanh Trì khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức sắc, chức việc, phật giáo trên địa bàn huyện
Ngày đăng 24/07/2018 | 10:05  | View count: 307

Nhận thức rõ vai trò, vị trí của công tác giáo dục quốc phòng - an ninh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 23/7, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Thanh Trì phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho các chức sắc, chức việc Phật giáo năm 2018.

Đồng chí Trần Văn Khương - TUV - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Phạm Nguyên Nhung –Ủy viên BTV - Trưởng ban tổ chức huyện ủy, Thượng tá Nguyễn Xuân Hải - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện đã đến dự.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, những năm qua, công tác giáo dục kiến thức Quốc phòng – An ninh đã được huyện triển khai toàn diện tới tất cả các đối tượng trong đó có các nhà chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng chí nhấn mạnh: Lớp tập huấn là cơ sở nhằm thống nhất chương trình, nội dung giáo dục QP-AN cho chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn toàn huyện trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở nội dung được truyền đạt, căn cứ vào đặc điểm cụ thể và tình hình hoạt động tôn giáo của địa phương, các chức sắc, chức việc các tôn giáo sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo trong tình hình mới; tích cực tham gia phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh từ cơ sở.

Theo Chương trình, trong thời gian 3 ngày, từ 23 đến 25/7, trên 70 chức sắc, chức việc trên địa bàn huyện được Phó giáo sư – Tiến sỹ - Đại tá Trần Xuân Ngọ - Học viện an ninh nhân dân. Truyền  đạt các chuyên đề chính: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với GDQPAN trong tình hình mới; phòng chống chiến lược ''Diễn biến hòa bình'', bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng Tôn giáo.  Dự án Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng…

Qua đây nhằm giúp các chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện hiểu rõ thêm về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay của Đảng, nhà nước; vận dụng vào việc thực hiện tốt công tác quốc phòng – an ninh ở địa phương cũng như trong đồng bào các tôn giáo. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các chức sắc, chức việc trong việc tham gia tuyên truyền, vận động bà con, nhân dân theo tín ngưỡng, các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng và bảo vệ những thành quả cách mạng, bảo vệ đất nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. /.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT