an ninh quốc phòng

Huyện Thanh Trì hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018
Ngày đăng 29/06/2018 | 09:24  | View count: 667

Trong thời gian hai ngày 26 và 27/6, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thanh Trì tổ chức thành công công tác diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp (cấp huyện và cấp xã, thị trấn) năm 2018.

Về dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh – UVBTV Thành ủy – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô – Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội, Lê Hồng Sơn - ủy viên thường vụ thành ủy – PCT UBND TP, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thế Kết – Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh – Phó tư lệnh, tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Thủ đô.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thanh Trì Trần Văn Khương khẳng định: Cuộc diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới"; thực hiện các chủ trương, đường lối về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra. Cuộc diễn tập còn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nhiệm vụ quản lý điều hành của chính quyền các cấp, công tác tham mưu của các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Thông qua diễn tập để kiểm tra, đánh giá các phương án phòng thủ, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, trình độ chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện. Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập, HĐND, UBND huyện Thanh Trì cần nắm vững, vận dụng linh hoạt, sáng tạo quan điểm chỉ đạo diễn tập; vận hành diễn tập đúng cơ chế, nguyên tắc; hiệp đồng tác chiến thực binh chặt chẽ, đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn, 7 vấn đề huấn luyện và 16 nội dung. Với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Ký hiệu “TB-18”. Quy mô diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên, 2 cấp (cấp huyện và cấp xã, thị trấn) trên bản đồ và thực địa, có một phần thực binh, huy động và tiếp nhận quân nhân dự bị. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp (cấp huyện và cấp xã, thị trấn). Sau khi vận hành cơ chế tại địa phương, Thị trấn Văn Điển và các xã Vĩnh Quỳnh, Liên Ninh, Đông Mỹ tổ chức phần thực binh, tác chiến phòng thủ cùng với Huyện

Qua 1,5 ngày đêm thực hành diễn tập đã tổ chức tốt các cuộc họp ở 2 cấp. Trong đó có các cuộc họp diễn ra tuần tự và có các cuộc họp diễn ra song song, đúng nội dung và thời gian theo lịch diễn tập. Với tinh thần khẩn trương, nhạy bén trong xử trí nhiều tình huống phức tạp, trong phần diễn tập cơ chế, khung tập đã tổ chức các hội nghị đúng trình tự các lực lượng tham gia diễn tập của huyện đã nắm được nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ của mình để giải quyết các tình huống giả định. Đặc biệt, trong các hội nghị, vai trò của người đứng đầu được thể hiện rõ nét; nắm và thực hiện đúng nội dung, thứ tự các bước trong quá trình điều hành các phiên họp, đánh giá sát, đúng tình hình, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo toàn diện, khoa học, linh hoạt, gắn tình hình địa phương vào các nội dung, thảo luận sâu sắc, phù hợp điều kiện thực tế trong các trạng thái. Trong di chuyển sở chỉ huy và các cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành, MTTQ, đoàn thể vào khu tập trung bí mật đã có sự chuẩn bị chu đáo, luôn đảm bảo bí mật, an toàn, đúng thời gian. Trong công tác tổ chức, chuẩn bị tác chiến phòng thủ đã có sự hiệp đồng chặt chẽ, thống nhất cao…

Nhiều tình huống thực binh, thực hành như: xử trí tình huống an ninh gắn với tình huống chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả; phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực, khắc phục hậu quả, tiến công địch đổ bộ đường không được xử lý tốt; thể hiện trách nhiệm của các cấp, các ngành, thể hiện rõ cách làm, cách đánh địch của lực lượng vũ trang và đạt được ý định của Ban chỉ đạo đề ra… 

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, đồng chí Lê Hồng Sơn - ủy viên thường vụ thành ủy – PCT UBND TP, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập thành phố Hà Nội đánh giá cao Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện và các xã, thị trấn đã nghiêm túc quán triệt Chỉ thị diễn tập và nhiệm vụ công tác quốc phòng-quân sự địa phương, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên đã đầu tư thời gian, công sức, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Thực hiện tốt yêu cầu “Hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm”; vận hành tốt cơ chế: “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an là trung tâm cùng các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu theo chức năng và tổ chức thực hiện”.

Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; kỹ năng vận dụng nội dung, cơ chế lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phương pháp tổ chức thực hiện của chính quyền trong các trạng thái quốc phòng; trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, năng lực tham mưu của các phòng, ban, ngành, đoàn thể; khả năng phối hợp, hiệu đồng giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng… góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của Đảng trong mọi tình huống.

Tại lễ tổng kết, Cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Huyện Thanh Trì được UBND huyện tặng bằng khen, UBND huyện Thanh Trì đã khen thưởng 12 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2018./.

Một số hình ảnh diễn tập khu vực phòng thủ:

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT