CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT

Kế hoạch tổ chức chiến dịch VSMT diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết đợt 4 năm 2018
Ngày đăng 29/05/2018 | 02:57  | View count: 95

Xem chi tiết Kế hoạch 162/KH-UBND tại đây

Triệu Quang Xuyên- Phòng Văn hóa và Thông tin