CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT

Huyện Thanh Trì triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy đợt 3
Ngày đăng 09/05/2018 | 08:40  | View count: 173

Ngày 4/5/2018, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện tổ chức giao ban mở rộng đánh giá kết quả thực hiện công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy chủ động phòng sốt xuất huyết trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay và triển khai kế hoạch tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy đợt 3.

Đồng chí Nguyễn Huy Chương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ huyện đã tới dự, đồng chí Phạm Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện chủ trì Hội nghị.  

Thực hiện đề án chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2021, từ  đầu năm 2018 đến nay, UBND huyện đã  xây dựng 4 kế hoạch  tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng sốt xuất huyết. UBND các xã, thị trấn đã thành lập và kiện toàn màng lưới cộng tác viên phòng chống sốt xuất huyết với 889 người tham gia và 222 cán bộ giám sát. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe  được tăng cường với 620 lượt tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết trên Đài phát thanh huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn.  Tổ chức 37 lớp tập huấn  với 1.770 lượt người tham dự. Tuyên truyền về Đề án chủ động phòng chống sốt xuất huyết  tới 1.300 lượt người tham dự. Tổ chức phun 9 đợt hóa chất diệt muỗi, trong đó 2 đợt phun tại ổ dịch xã Vĩnh Quỳnh, 7 đợt phun hóa chất chủ động phòng chống sốt xuất huyết tại Huyện ủy, UBND huyện, Tiểu học – THCS Tả Thanh Oai, vườn cây Thanh Liệt, sân bóng Ngũ Hiệp, Viện Kiểm sát nhân dân.

Từ ngày 24/2/2018 đến ngày 30/4/2018, 16/16 xã, thị trấn đã thực hiện 2 chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy.

- Đợt 1, từ ngày 24/2/ 2018 đến ngày 31/3/2018, huy động 1.737 lượt người tham gia. Kết quả, đã kiểm tra 67.858/69.211 hộ gia đình , cơ quan ( đạt 98% theo kế hoạch và chiếm 111,3% số hộ gia đình, cơ quan trên toàn huyện). Kiểm tra 156.816 dụng cụ chứa nước, phát hiện 3.490 dụng cụ chứa nước có bọ gậy. Thả 7.779 con cá ăn bọ gậy, phát 40.552 tờ rơi, sử dụng 301 lọ abate (100g).

- Đợt 2,Từ ngày 01/4/2018 đến ngày 30/4/2018, các xã thị trấn huy động 1.013 lượt người tham gia. Đã kiểm tra 65.281/66.452 hộ gia đình , cơ quan ( đạt 98,2% theo kế hoạch và chiếm 101,9% số hộ gia đình, cơ quan trên toàn huyện). Kiểm tra 154.168 dụng cụ chứa nước, phát hiện 3.288 dụng cụ chứa nước có bọ gậy. Thả 18.275 con cá ăn bọ gậy, phát 53.369 tờ rơi, sử dụng 299 lọ abate (100g).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh yêu cầu: “căn cứ nội dung Kế hoạch số 137/ KH – UBND, ngày 2/5/2018 của UBND huyện về tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết huyện Thanh Trì đợt 3 năm 2018, các xã, thị trấn  chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tại địa phương. Triển khai kế hoạch đến các cộng tác viên nắm bắt, thực hiện. Tăng cường tuyên truyền  phòng chống sốt xuất huyết đến đông đảo nhân dân dưới nhiều hình thức như: thông qua Đài truyền thanh, tuyên truyền  lưu động, tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị, phát tờ rơi. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả thực hiện  về UBND huyện theo quy định

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT