CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT

Huyện Thanh Trì triển khai kế hoạch chiến dịch VSMT, diệt bọ gậy, phòng chống Sốt xuất huyết đợt 2/2018
Ngày đăng 05/04/2018 | 04:26  | View count: 146

Để chủ động phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn, ngày 28/3/2018, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện Thanh Trì vừa ban hành kế hoạch “ Tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phòng chống sốt xuất huyết (SXH) huyện đợt 2 năm 2018”.

Với mục tiêu: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng, chủ động triển khai có hiệu quả vệ sinh môi trường (VSMT) diệt muỗi, diệt bọ gậy tại các hộ gia đình, nhằm giảm mật độ muỗi truyền bệnh do virut Zika và sốt xuất huyết trên địa bàn. Phấn đấu trên 95% hộ gia đình, các cơ quan, công trình công cộng, công trường xây dựng trên địa bàn tổ chức chiến dịch VSMT diệt loăng quăng, bọ gậy.

Theo đó, thời gian thực hiện liên tục từ ngày 1/4/2018 đến  ngày 30/4/2018 trên địa bàn toàn huyện. UBND huyện chỉ đạo quyết liệt các xã, thị trấn và các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết phù hợp với tình hình địa phương, huy động tốt đa sự tham gia của cộng đồng trong triển khai các chiến dịch để đạt mục tiêu đề ra. Trạm y tế các xã, thị trấn lập danh sách hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, khu vực công cộng cho việc thực hiện chiến dịch, sau đó lập bảng phân công từng cộng tác viên phòng chống SXH chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn nhóm, hộ gia đình các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết cụ thể. Đảm bảo mỗi cộng tác viên không quá 80 hộ gia đình.  Đồng thời kế hoạch cũng nêu rõ phân công nhiệm vụ đối với Phòng y tế, Trung tâm y tế ( là Bộ phận thường trực), các bệnh viện đóng trên địa bàn như: Bệnh viện đa khoa Thanh trì, Bệnh viện Nông Nghiệp, Bệnh viện đa khoa Thăng Long, phối hợp trong công tác điều trị bệnh khi có bệnh nhân. Phòng Văn hóa – Thông Tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Phòng Giáo dục huyện, Công ty cổ phần môi trường đô thị, Công an huyện, Phòng Tài chính- Kế hoạch, các ban ngành đoàn thể huyện, UBND các xã- thị trấn, tích cực trong công tác tuyên truyền và chủ động trong công tác phòng chống dịch. Qua đó, góp phần huy động tối đa sự tham gia của các cơ quan, đơn vị và cả cộng đồng trong việc triển khai tốt chiến dịch, đảm bảo mục tiêu đề ra và hạn chế đến mức thấp nhất số bệnh nhân mắc bệnh.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT