CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT

Kế hoạch chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện năm 2018
Ngày đăng 22/02/2018 | 09:33  | View count: 783

Ngày 26/01/2018, UBND huyện Thanh Trì ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện năm 2018

Xem chi tiết tại đây./.

Tổ giúp việc BBT