CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT

Huyện Thanh Trì thực hiện công tác VSMT, diệt bọ gậy đợt 8

Ngày đăng 09/11/2018 | 08:40 AM  | View count: 43
Trong các ngày từ 6/10/2018 đến 2/11/2018, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Trì tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy chủ động phòng chống sốt xuất huyết...

Huyện Thanh Trì xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức chiến dịch VSMT diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết đợt 9 năm 2018

Ngày đăng 08/11/2018 | 10:22 AM  | View count: 3
Tính đến ngày 29/10/2018, toàn huyện ghi nhận 97 trường hợp mắc SXHD tại 14/16 xã, thị trấn và 26 ổ dịch. Số trường hợp mắc SXHD xếp thứ 6/30 quận, huyện,...

Kết quả công tác phòng chống sốt xuất huyết gắn với thực hiện Chỉ thị số 04/2003/CT-UBND của UBND Thành phố và Chỉ thị số 17-CT/HU của Huyện ủy Thanh Trì, Tuần 1 tháng 10 năm 2018

Ngày đăng 10/10/2018 | 03:57 PM  | View count: 16
Kết quả công tác phòng chống dịch bệnh gắn với thực hiện Chỉ thị số 04/2003/CT-UBND ngày 17/01/2003 của UBND thành phố Hà Nội và Chỉ thị số 17-CT/HU ngày 06/3/2017 của Huyện ủy Thanh Trì, tuần 01...

Huyện Thanh Trì: Tiếp tục tổ chức vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy chủ động phòng SXHD

Ngày đăng 08/10/2018 | 08:14 PM  | View count: 63
Trong các ngày từ ngày 01/9/2018 đến 05/10/2018, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Trì đồng loạt thực hiện công tác vệ sinh môi trường diệt bọ gậy chủ động phòng chống sốt xuất huyết...

Huyện Thanh Trì xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức chiến dịch VSMT diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết đợt 8 năm 2018

Ngày đăng 05/10/2018 | 03:55 PM  | View count: 22
Tính đến ngày 27/9/2018, toàn huyện ghi nhận 64 trường hợp mắc SXHD tại 12/16 xã, thị trấn và 12 ổ dịch. Số trường hợp mắc SXHD xếp thứ 5/30 quận, huyện,...

Kế hoạch phun hóa chất diện rộng diệt muỗi chủ động chống dịch sốt xuất huyết đợt 1/2018 trên địa bàn huyện Thanh Trì

Ngày đăng 10/08/2018 | 02:12 PM  | View count: 123
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Kế hoạch tổ chức chiến dịch VSMT diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết đợt 6 năm 2018

Ngày đăng 03/08/2018 | 03:12 PM  | View count: 19
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_ phòng VHTT

Kế hoạch tổ chức chiến dịch VSMT diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết đợt 5 năm 2018

Ngày đăng 10/07/2018 | 03:07 PM  | View count: 33
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_ phòng VHTT

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tả Thanh Oai tích cực triển khai công tác diệt bọ gậy, phòng chống sốt xuất huyết tại địa bàn

Ngày đăng 09/07/2018 | 02:55 PM  | View count: 167
Tích cực thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về “Lãnh đạo thực hiện Đề án chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Thanh Trì giai đoạn 2018 – 2021 của UBND huyện tại địa bàn...

Kế hoạch tổ chức Chiến dịch VSMT diệt bọ gậy phòng chống Sốt xuất huyết huyện Thanh Trì đợt 2 năm 2018

Ngày đăng 04/04/2018 | 08:13 AM  | View count: 469
Ngày 28/3/2018, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện Thanh Trì đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-BCĐ về Tổ chức Chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ...

Kế hoạch tổ chức chiến dịch VSMT diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết đợt 4 năm 2018

Ngày đăng 29/05/2018 | 02:57 PM  | View count: 77
Xem chi tiết Kế hoạch 162/KH-UBND tại đây Triệu Quang Xuyên- Phòng Văn hóa và Thông tin