VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH ATTP DO NGÀNH CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2021(Cập nhật đến ngày 10/02/2022)

Ngày đăng 11/02/2022 | 09:34  | Lượt xem: 136
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Phòng Y tế huyện Thanh Trì: Công khai dự thảo danh sách các đơn vị cung cấp thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện Thanh Trì

Ngày đăng 10/02/2022 | 02:03  | Lượt xem: 191
1. Công văn 09/YT ngày 10/2/2022 V/v lấy ý kiến đóng góp cho danh sách dự thảo 2. Danh sách các đơn vị đăng ký cung cấp thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện Triệu Quang...

Kế hoạch số 448/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện Thanh Trì: Về Công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện năm 2022

Ngày đăng 06/01/2022 | 02:35  | Lượt xem: 1080
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH ATTP DO NGÀNH CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2021(Cập nhật đến ngày 17/12/2021)

Ngày đăng 21/12/2021 | 09:25  | Lượt xem: 110
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Hà Nội tiếp tục thúc đẩy phát triển thương mại điện tử

Ngày đăng 10/12/2021 | 09:18  | Lượt xem: 341
Với mục tiêu doanh số thương mại điện tử (TMĐT) chiếm 8% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng dịch vụ, 45% dân số tham gia mua sắm trực tuyến, 60% các giao dịch mua hàng trên website,...

DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NGÀY 9 THÁNG 12 NĂM 2021

Ngày đăng 10/12/2021 | 09:00  | Lượt xem: 84
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH ATTP DO NGÀNH CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2021(Cập nhật đến ngày 08/12/2021)

Ngày đăng 08/12/2021 | 01:00  | Lượt xem: 110
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Công khai danh sách các cơ sở vi phạm quy định về An toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2021

Ngày đăng 07/12/2021 | 09:00  | Lượt xem: 154
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH ATTP DO NGÀNH CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2021(Cập nhật đến ngày 29/11/2021)

Ngày đăng 30/11/2021 | 02:26  | Lượt xem: 122
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH ATTP DO NGÀNH CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2021(Cập nhật đến ngày 16/11/2021)

Ngày đăng 16/11/2021 | 10:00  | Lượt xem: 102
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2021

Ngày đăng 08/11/2021 | 08:30  | Lượt xem: 95
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH ATTP DO NGÀNH CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2021(Cập nhật đến ngày 27/10/2021)

Ngày đăng 27/10/2021 | 11:17  | Lượt xem: 186
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH ATTP DO NGÀNH CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2021(Cập nhật đến ngày 15/10/2021)

Ngày đăng 15/10/2021 | 03:35  | Lượt xem: 201
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2021

Ngày đăng 20/07/2021 | 07:30  | Lượt xem: 99
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Tiêu chí ăn bán trú và lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện Thanh Trì

Ngày đăng 12/06/2021 | 09:00  | Lượt xem: 476
Ngày 11/6/2021, UBND huyện Thanh Trì ban hành Công văn số 1138/UBND-YT về Tiêu chí ăn bán trú và lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện Thanh Trì. Xem nội...

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH ATTP DO NGÀNH CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2021(Tính đến ngày 25/5/2021)

Ngày đăng 28/05/2021 | 04:27  | Lượt xem: 279
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_VHTT

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH ATTP DO NGÀNH CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2021(Cập nhật đến ngày 04/02/2021)

Ngày đăng 05/02/2021 | 12:00  | Lượt xem: 261
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

UBND huyện Thanh Trì: Tổng kết hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng-an ninh; Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm; Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020.

Ngày đăng 28/01/2021 | 12:00  | Lượt xem: 341
Ngày 27/1, UBND huyện Thanh Trì tổ chức tổng kết hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng-an ninh; Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm; Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng...