văn hóa - xã hội

Huyện tổ chức khai giảng lớp Quốc phòng - An ninh đối tượng 4
Ngày đăng 13/07/2017 | 12:32  | View count: 307

Các đồng chí Đại Tá Trần Xuân Ngọ - Giảng viên cao cấp Học viện An ninh, đ/c Nguyễn Quang Hiếu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, đ/c Trình Thị Kim Loan - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, đ/c Phạm Thị Thu Huyền - Phó Chủ tịch UBND huyện đã tới dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 cho 120 cán bộ chiến sĩ công an huyện.

         Tại đây các đồng chí Công an huyện được học về 4 chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ nhân dân; Biên giới quốc gia và đảm bảo chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo chủ quyền biển đảo quốc gia trong tình hình mới; Đường lối quan điển của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đảm bảo an ninh chính trị kinh tế - văn hóa; Quản lý nhà nước về an ninh chính trị trong tình hình mới và thu hoạch.

         Dự và phát biểu chỉ đạo tại lớp học, đồng chí Phạm Thị Thu Huyền - Phó Chủ tịch UBND đề nghị Ban tổ chức lớp học chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ cho lớp học, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị mà trực tiếp là Ban Chỉ huy quân sự, Trung tâm bồi dưỡng chính trị và Công an huyện tổ chức quản lý duy trì lớp học đảm bảo đủ quân số, đúng thời gian quy định. Tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng Quốc phòng an ninh huyện sau khi kết thúc khóa học. Đối với các học viên nghiêm túc chấp hành nội quy, ghi chép bài đầy đủ, tham gia học tập thường xuyên, trong quá trình học tập phát huy dân chủ sáng tạo trong nghiêm cứu thảo luận giữa lý luận và thực tiễn phát hiện, đề xuất những vấn đề nổi cộm chưa phù hợp trong tình hình hiện nay, bài thu hoạch phải nắm chắc bối cảnh quốc tế trong nước và huyện, nghiên cứu tiếp thu những nội dung truyền đạt của giảng viên và đề ra biện pháp, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở cơ sở….

        Lớp học sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày từ 11 đến 13 tháng 7 năm 2017. Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cho các đồng chí cán bộ đối tượng 4 là Công an nhân dân huyện làm tham mưu đề xuất cho lãnh đạo chỉ đạo thực  hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận phòng thủ ở địa phương đạt chất lượng. Qua học tập và nghiêm cứu giúp các học viên vận dụng kiến thức đã học ở cơ sở theo từng cương vị công tác thực hiện tốt hơn nữa  nhiệm vụ được giao, xây dựng đợn vị ngày càng phát triển vững mạnh.

Theo Nguyễn Thị Thủy - Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện./.